Нови места за специализанти в ИСУЛ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантни места за специализанти по следните специалности:

  • „Спешна медицина” – 4 места;
  • „Трансфузионна хематология” – 2 места;
  • „Микробиология” – 1 място.

Необходими документи:

  1. Молба в свободен стил.
  2. Автобиография по европейски образец.
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  4. Медицинско свидетелство.

Краен срок за подаване – 05.01.2020 г.

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

Документите за специалността „Спешна медицина” се подават в канцеларията на Клиниката по кардиология в работен ден от 8:00 до 14:00 часа. Телефон: 02/9432 226.

Документите за специалностите „Трансфузионна хематология” и „Микробиология” се подават в Общата канцелария на болницата в работен ден от 8:00 до 16:00 часа. Телефон: 02/9432 320.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email