Д-р Ивайла Желева: “В България има сериозни постижения при лечението на комплексни коронарни интервенции”

В периода 17-20 октомври 19 г. в Правец се състоя ІX Национален конгрес по интервенционална кардиология. Събитието събра над 230 регистрирани участника, и множество чуждестранни лектори и фармацевтични компании в обстановка, която достигна стандартите и визията на най-големите световни форуми.

Д-р Ивайла Желева от Аджъбаден Сити Клиник болница Токуда направи специален компентар за събитието:

Д-р Желева Вие бяхте модератор на сестринската сесия по време на IX Национален конгрес по интервенционална кардиология. Ще споделите ли какво се изнесе на медицинските сестри?

На тях се представиха най-новите възможности в интервенционалната кардиология: лечение на стволовите стенози на коронарните артерии, реваскуларизация и нарастващото значение на интервенционалната кардиология.

От огромен интерес за тях представлява интервенционалното лечение на структурните заболявания. В момента има сериозен пробив в лечението на аортната стеноза чрез клапи, които се имплантират през кожата, което тепърва се борим да бъде въведено и в България.

Лично в моята презентация представих много детайли и технически особености, които и за медицинските сестри са от голяма полза. Предполагам те останаха доволни от изнесената информация, тъй като последва и дискусия по темата.

Бяхте модератор на една от най-интересните сесии за лечение на комплексни коронарни интервенции с участието на световно признати интервенционални кардиолози от чужбина. Какво бе поставено на преден план на тази сесия?

За мен бе удоволствие да бъда част от този екип, обсъждащ новостите в интервенционалното лечение, в частност – коронарните интервенции.

Хроничните тотални оклузии (СТО) и стволовите стенози представляват най-големите предизвикателства пред интервенционалните кардиолози. Вече в средите навлиза и понятието комплексни пациенти, които освен заболявания на сърдечносъдовата система имат и други системни заболявания като бъбречна недостатъчност, диабет и т.н.

Тези болести допълнително усложняват цялостното им състояние, а лечението на тези пациенти са предизвикателство за всеки специалист. Но аз мисля, че в България имаме сериозни постижения и се изравняваме с европейското и световното ниво.

Имахте и лекция в рамките на форума, какво представихте на нея?

Това е една от най-интересните части на всеки интервенционален конгрес, а именно усложненията, а аз представих такива случаи от нашата катетеризационна лаборатория, с които сме се справили успешно.

Това, което изкоментирахме с колегите от панела е, че напоследък все по-малко усложнения се представят.

А освен, че са по-малко, те са все по-сериозни, а ние все по-адекватно се справяме с тях, което говори за професионалното ни израстване като специалисти.

Десислава Накова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email