Проф. Анна Кънева: „В Национална кардиологична болница се прилага цялата гама от интервенционални процедури при наличие на структурни кардиопатии“

В периода 17-20 октомври 2019 г. в Правец се състоя ІX Национален конгрес по интервенционална кардиология. Събитието събра над 230 регистрирани участника, и множество чуждестранни лектори и фармацевтични компании в обстановка, която достигна стандартите и визията на най-големите световни форуми.

В петък 18.10. се проведе сесията на детските кардиолози, представящо ключовото сътрудничество между кардиолози и педиатри в интервенционалното лечение на възрастни с вродени кардиопатии, както и интервенционално лечение на коарктацията на аоратата, с представени случаи от специален гост лектор д-р Шийрам. Модератор и лектор на сесията по детска кардиология бе проф. Анна Кънева.

Проф. Анна Кънева завежда Клиниката по детска кардиология в Национална кардиологична болница. Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечносъдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на аномалии на плода.

Проф. Кънева е експерт в интервенционалното лечение на вродените сърдечни малформации при деца и възрастни. Тя въвежда у нас транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК) и извършва балонна валвулопластика при аортна стеноза, пулмонална стеноза, стеснени биологични клапи; стентиране при коарктация на аортата и стенози на белодробната артерия; запушване на абнормни съдове.

Специално в интервю за Medical News, тя сподели повече за сътрудничество между кардиолози и педиатри в интервенционалното лечение.

Проф. Кънева Вие бяхте модератор на сесията „Детска кардиология“, бихте ли ни казали какви бяха акцентите от нея?

Детската кардиология е интересна специалност, защото се занимава с вродени сърдечни малформации. Напредъкът на сърдечната кардиология и кардиохирургия прави това, че много деца пациенти преживяват и израстват детската възраст, макар и при наличието на сериозни вродени сърдечни заболявания.

От друга страна стана възможно лечението и на най-малките пациенти. В двете лекции, които с д-р Димитров бяхме подготвили имаха за цел да представят на възратните кардиолози възможностите за лечение и колаборация, които трябва да съществуват между детските кардиолози и кардиолозите за възрастни.

Какви интервенционани манипулации могат да се прилагат на деца с вродени сърдечни заболявания, какъв е вашият опит в областта?

Нашата болница е единствената, която може да прилага интервенционално лечение на вродени сърдечни малформации в България.

Процедури се правят от новородено до възрастни хора. Рутинно могат да се затварят вродени дефекти като предсърден дефект, камерен дефект, преодоляват се интервенционално стеснения на клапи или съдове.

Могат да се запушват абнормни съдове или да се отварят такива  като артериален канал при новороденото. Може да обощим,че в Национална кардиологична болница се прилага цялата гама от интервенционални процедури при наличие на структурни кардиопатии.

Какви са резулатите след интервенционални процедури, приложени при малките пациенти?

Целта на интервенционалните процедури е да се избегне оперативното лечение, много често чрез използване на машина за екстакорпорално кръвообращение.

Добре планираният и добре подбраният случай, крие малки рискове за живота на пациента и е основа за добрите резулати. Стараем се да има добри постигнати резултати, посредством добро планиране на пациентите. Разбира се, не винаги това е възможно.

Ако малформациите са много тежки, усложненията след операцията са възможни. Въпреки това, трябва да се търсят интервенционални решения. Това показа и нашият гост, проф. Шийрам, подбраните от него случаи бяха много комплицирани при пациенти с коарктация на аортата, която се лекува интервенционално доста успешно.

Как се извършва добрата и прецизна селекция на пациенти?

Много е важно поставянето на точна диагноза. Най-често посредством ехографско изследване, напоследък много навлиза мултидетекторният спирален скенер, който може да покаже анатомията на лезията, да даде някакви детайли, които позволяват да се планира добре процедурата.

По-добри ли са резултатите след интервенция на вродено сърдечно заболяване при дете, сравнение със същата, но приложена вече при възрастен?

Затварянето на някои дефекти в по-млада възраст на пациента дават по-добри резултати. Най-съществено се повлиява качеството на живот и то много бързо.

Например, като затваряме междупредсърден дефект в рамките на часове и на следващия ден, ние виждаме нормализиране на съдечните кухини.

Докато, когато това се направи на възрастен пациент, при който късно е постевена диагнозата, а през тези 40-50 години сърцето е работила в неблагоприятни условия, нормализирането на размерите и запазването на функцията става с много по-бавни темпове.

Но е важно да се отбележи, че не на всяка цена трябва да се затвори дефекта, интервенционалното лечение се прави едва тогава, когато е необходима сърдечно-съдова операция.

Не всяка малформация има нужда от инвазивна корекция. Има групи пациенти, които просто се проследяват. Такива са пациенти с леко стеснение , с много малки дефекти

Какви са успехите на съвременното лечение и диагностика във вашата област на медицината?

Бих казала, че следствие натрупването на опит и умение сред интервенционалните кардиолози и посредством технологическата еволюция се повишава феталната диагностика на малформациите,  налице е по-малка периоперативна смъртност, повишена средна преживяемост, пълно възстановяване постпроцедурно и се наблюдава повишена детска преживяемост.

Десислава Накова, Medical News

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email