Доц. Красимир Киров: Основните теми в Академия меланом ще са свързани с новостите и предизвикателствата в лечението на кожните тумори

Първата Академия меланом, организирана от Българската асоциация по дермато-онкология, ще се проведе в гр. София, в Бизнес център Capital Fort в периода 8 – 9 ноември 2019 г. Академията е образователна конференция, която революционизира представянето на нововъзникващите терапии и развиващите се стандарти за грижа при лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Тя е насочена към медицински онколози, сътрудници, хирурзи онколози, радиотерапевти, образни диагностици, онкодерматолози, патохистолози, нуклеарни медици, дерматолози, дерматопатолози, лекарски асистенти, фармацевти, изследователи, медицински сестри и всички други, които диагностицират и лекуват пациенти с малигнен меланом  и други кожни злокачествени заболявания.

Доц. д-р Красимир Киров е Съпредседател на БАДО и Началник клиника по Дерматология в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология, София.

Той сподели за читателите на Medical News повече информация за малигнения меланом и предстоящата Академия:

Какво представлява малигнения меланом и какви са рисковите фактори за неговото развитие?

Малигненият меланом е злокачествен тумор, който възниква от пигментните клетки на тялото – тези, които оформят всъщност какъв цвят е кожата, очите, косата. При злокачествено нарастване и проникване в дълбочина, нараства риска от разпространение както по лимфен, така и по кръвен път, и за съжаление, това е един от най-опасните тумори след рак на белия дроб.  Каква е причината? При меланома на кожата се приема слънчевата светлина, но има и други меланоми – по лигавиците, по стъпалата, дланите, там, където няма пряк контакт със слънчевата светлина, и там се смята, че причината са метаболитни промени, които настъпват в меланоцитите (пигментните клетки). Предпазването от меланома е предпазване от слънчевите изгаряния, като не трябва да се акцентира само на защитните кремове, а основно на комбинацията – дреха, сянка и защитен крем.

Какво да очакват участниците в Първата „Академия меланом“?

Целта на „Академия меланом: Новости и предизвикателства в лечението на малигнен меланом и кожни тумори“ е да обедини дерматолозите с медицинските онколози, хирурзите и другите специалности, които са включени в лечението на кожните тумори, най-вече за меланома. Координацията между тези специалности е доста затруднена напоследък, по-рано беше по-лесно на базата на диспансерната система. Сега вече много здравни заведения лекуват кожни тумори и стана по-трудна координацията на дейностите. Освен това, се появиха нови лечения, които изискват опит и познания при тяхното приложение – всяко година има нещо ново, така че е хубаво ежегодно да се осъвременяват познанията за приложението на новите препарати, които евентуално се и реимбурсират от Здравната каса.

Една наша допълнителна цел е да станем член на Европейската асоциация по дермато-онкология, в която в Европа, само България не членува, но се надяваме това да стане в най-скоро време.

Кои са основните теми, които ще бъдат разгледани по време на събитието?

Основните теми са свързани с новостите и предизвикателствата или проблеми в лечението на кожните тумори.

Според Вас какви са новостите в лечението на малигнен меланом и кожни тумори?

Новостите са, че вече при всички тези тумори – меланома, кожните карциноми, тумора на Меркел, се изпробва лечението с имунотерапия с PD-антитела, но все още не са регистрирани.

Една от темите, които ще представите вие, е на тема „Неоадювантно и адювантно лечение при малигнен меланом“. Бихте ли ни разказали по-подробно какво представляват двата вида лечение и каква е разликата между тях?

Миналата година излязоха окончателните резултати на проучванията, свързани с тези две дейности. Адювантно е когато няма наличен тумор, това е след отстраняване на лимфни възли. Неоадювантно е когато има голям тумор, който трудно може да бъде отстранен оперативно и се провежда таргетна или имунотерапия преди това. Все още нямаме регистрация на препарати за неоадюватна терапия, но за адюватна терапия от миналата година има регистрация и в САЩ, и в Европа на препарати. Тази година се надяваме и в България да стане окончателно решението за реимбурсация.

Другата тема, която ще представите, е свързана със съвременния терапевтичен подход при неоперабилен и метастазирал малигнен меланом. Разкажете ни на какво ще акцентирате тук.

Това е, всъщност, началото на новия период в лечението на меланома – въвеждането на таргетната имунотерапия. Вече имаме нови резултати, включително и при 5-годишна преживяемост. В началото при 5% имаше 5-годишна преживяемост във времето на химиотерапията, докато сега, тя може да достигне до 55% в комбинация с имунотерапията.

Петя Петрова, Medicalnews

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email