Проф. Виолета Йотова: „По-ранната диагностика на деца с отклонения в растежа, означава по-ранна терапия и по-добър ефект от лечението“

Проф. Виолета Йотова има придобити специалности по педиатрия, ендокринология и болести на обмяната в детска възраст. Директор е на Експертния център по редки ендокринни заболявания към МБАЛ „Света Марина“, който е включен в европейската мрежа за редките болести, и е ръководител на направление „Педиатрия“ в болницата.

Основните й научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждане с малки размери, а в последните години – в областта на детското затлъстяване и редки болести.

Проф. Виолета Йотова даде специално интервю за читателите на MedicalNews по време на Националния симпозиум „Диабет – нов подход в лечението“, който се проведе на 10-12 октомври 2019 г. в Слънчев бряг.

Проф. Йотова, благодарение на Вас и проектът на Pfizer – GrowInform ставаме свидетели на това как бизнесът си подава ръка с клиниката за по-ефективно диагностициране на редките заболявания. Бихте ли ни разказали повече за проекта?

Основен организатор на проекта GrowInform e Варненското дружество по детска ендокринология, той се проведе между 2017 – 2019 г., но ние и сега продължаваме с част от дейностите по него.

Целта на проекта бе да скринира и диагностицира децата с отклонения в растежа. Едва, ако се започне от по-ранна детска възраст, лечението на такива деца е ефективно. Докато в клиниките се наблюдава тенденцията да постъпват пациенти над 18-годишна възраст, приклочили с растежа, при които нищо не може да се направи. Другата група от пациети е около пубертетна възраст, при тези пациенти ефектът от лечението е минимален.

Как се зароди идеята за такъв проект и как започна той?

В общата популация под 3% от децата са с нисък ръст и само 1% от тях са с патологично нисък ръст и за да не се увеличава напрежението на родителите, които трябва да проверят и заведат за диагоза детето си, ние предприехме друг подход.

Още преди 5 години организирахме съвместна диагностика с GP-та, като в тяхната система бе вкарана програма,която по време на профилактичните прегледи да подбира само пациенти, които са изключително ниски и те да ги насочват към нас детските ендокринолози.

За съжаление, получихме 100 пъти по-нисък от очаквания резултат по най-различни причини. Тогава коренно променихме подхода създадохме с медийно съдействие информационен проект с цел, хващане в навременна възраст заболяванията, без излишно скриниране на здрави деца.

Кои градове на България, обхвана проектът и как протече той?

Проектът първоначално бе само за 10 града в Североизточна България, но постепенно той се разчу и започнаха да ни канят в цяла България с молба да посетим техния град.

На facebook страницата ни по дадени критерии се селектираха пациентите и вече на място преглеждахме към 40-50 деца като 5-10 от тях обикновено бяха с патология. Този подход доведе до голям диагностичен успех.

Какви са постигнатите резултати от съвместната работа по проекта GrowInform?

Проектът се оказа изключително успешен. За целия период успяхме да скринираме значителен брой деца, доста пациенти да открием с патология и освен това да увеличим броя на лекувани деца на база лекувани в общата популация.

Но може би най-важното е, че снижихме възрастта при начало на терапията. Ако преди това тя е била 10,5 години, то в рамките на проета беше под 8-годишна възраст.

А по-ранната диагностика, означава по-ранна терапия и по-добър ефект от лечението. Друг показател на това, че проектът е успешен е, че и до днес продължаваме да консултираме родители от цялата страна, които се обръщат към нас.

GrowInform доведе до друг Ваш проект съвместно с Pfizer – Partners4Growth. Ще ни разкажете ли и за него?

Картата на ангажираните с проекта GrowInform колеги ни показа,че в страната имаме непокрити нужди, както по отношение на добра диагностика, така и по отношение на терапията с растежен хормон.

Стремим се с проекта „Партньори за растеж“, менторските клиники с доказан успех в областта, много бързо да издигнат до своето ниво останалите колеги, детски ендокринолози от университетските клиники,чрез изнасяне и споделяне на своя опит и успехи.

Своевременен успех е, че вече има три комисии по предписване на растежен хормон. Целите ни са да подобрим диагностиката и лечението с растежен хормон в цялата страната. Другата ни цел е конкретни действия по отношение на партньорството, свързани с образната диагностика, използването на определени китове и други.

Вие присъствахте и на конференцията на неонтолозите, която се проведе тези дни, с какво могат те да помогнат във Вашата мисия?

10% от новородените с нисък ръст и/или тегло остават ниски през целия си живот, освен това има и поредица от метаболитни заболявания, свързани с ранни сърдечно-съдови заболявания, метаболитен синдром, диабет.

Всички тези проблеми могат да бъдат преодоляни, ако се хванат по-рано отклоненията в растежа и децата биват лекувани. В рамките на съвместния ни проект с неонтолозите, те ще бъдат обучени от нас и снабдени с необходимите средства за оценка на растежа.

Неонтолозите включили се в проекта имат задачата да проследяват децата в рамките на една година и само тези от тях, които не наваксват с растежа в периода от една година, ще бъдат насочвани за консултация с ендокринолог, специалист в областта. Така ще можем в рамките на 2-3-годишна възраст да диагностицираме нашите пациенти.

Какви са трудностите, с които лекарите ендокринолози се сблъскват при лечението, провеждано с растежен хормон?

15 години след въвеждането на този тип лечение в ЕС, ние все още не разполагаме с него. Растежният хормон в България е регистриран, но не и реимбурсиран, въпреки всики усилия, които вложихме и писма, които писахме.

Във всички страни в Еропа от 2003 г. се реимбурсира, само такава реимбурасация няма в Албания и България. Трябва да се осъзнае, че това е реално заболяване и своевременното му лечение в детска възраст се явява профилактика на много от многофакторните популационни заболявания на по-късен етап от живота на болните.

Десислава Накова, MedicalNews

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email