Доц. Димитър Калев: Тази година ще се актуализира Националното ръководство за простатен карцином

Днес в Златни пясъци започна юбилейното издание на конференция МОРЕ 2019. Кратък коментар за началото на конференцията дава организаторът доц. Димитър Калев.

Доц. Калев, от 17-ти до 19-ти октомври тази година ще се проведе поредното издание на конференция МОРЕ. През 2019 г. обаче отбелязвате десетгодишен юбилей. Като инициатор на събитието, каква е Вашата равносметка за форума до момента?

Всяко разумно същество употребява юбилея си за саморефлексия и себепознание. Днес, в десетилетието си, МОРЕ съзерцава себе си като уникален егрегор от български експерти, които ежегодно пресътворяват идейния свят на българската клинична онкология.

Самочувствието му е за свобода и независимост от финансовата, политическата и интелектуалната конюнктура в държавата, защото МОРЕ се ражда и възраства точно в сферите на институционална дисфункция.

Засега официалните институции са неспособни да създават съвременни клинични ръководства и да провеждат продължаващо медицинско обучение по онкология, затова МОРЕ състави досега 16 ръководства, основани на доказателства и публикува 10 учебни книги. 

МОРЕ стана и единствената институция, която ежегодно експертно оценява, отличава и награждава творческия принос на български онколози. Накратко, МОРЕ не претендира за алтернативни функции, а съвместява редица институционални дисфункции в националната онкология.

Всяка година специалистите, които участват в конференцията, се фокусират обикновено върху определена локализация. Тази година ще акцентирате на рака на простатата. Защо?

Мотивите са три. Първо, простатният карцином е най-честият солиден злокачествен тумор при мъжкия пол и представлява изключително мащабен и комплициран медико-социален проблем.

Второ, у нас липсват концепти и структури за съвременна доставка на онкологични грижи при простатен карцином — скрининг, диагностика, лечение, последващо наблюдение и психо-социална подкрепа на пациентите и техни близки. Трето, националното ръководство за простатен карцином, създадено от МОРЕ 2012, е вече анахронизъм, който се нуждае от съвременна актуализация.

Какво да очакваме като основни теми и иновации по отношение на карцинома на простатата?

Преди всичко, МОРЕ 2019 ще въведе и дискутира за първи път у нас методологичния подход GRADE за оценка на доказателства и съставяне на клинични ръководства.

В сферата на диагностиката ще бъдат представени възможностите на PET/CT с Ga68 PSMA, а терапевтичните пленари ще акцентират върху най-съвременните стратегии при хормоночувствителен и кастрация-резистентен простатен карцином, модерните парадигми за лъчелечение на олигометастатична болест и таргетната метаболитна радионуклидна терапия с Lu177.

Своеобразна кулминация на конференцията ще бъде дискусионната сесия, която ще противопостави водещи български уролози, лъчетерапевти и медицински онколози по въпроса за ескалацията и деескалацията на терапевтичните сценарии.С

Мария Радмилова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email