Млади лекари организират протест срещу Наредбата за специализации

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Млади лекари и студенти по медицина организират протест срешу Наредба 1 за специализации в системата на здравеопазване. Събитието е предвидено за 12 часа на 10-ти октомври пред сградата на Министерство на здравеопазването.

“Въпреки проведените разговори и заявката от страна на Министерството на здравеопазването за зачитане на правата ни и съобразяване с мнението ни във връзка с Наредбата, текстовете приети на 23.07.2019,както и предложените за обсъждане на 01.10.2019г., не само не отразяват мнението ни ,като част от лекарското съсловие, но и са в наш ущърб.”, казват младите лекари в интродукция към специално създадена петиция.

И още : “Предвид това,че текстът на този нормативен акт определя до голяма степен протичането на немалка част от професионалния ни път и оказва значително влияние върху всички сфери на живота ни,ние студентите по медицина, лекарите-специализанти, както и подкрепящите ни лекари-специалисти и членове на академичната общност, изразяваме острото си несъгласие с посочените по-горе текстове.”, казват медиците.

Младите лекари твърдят, че приетите  промени към 23.07.2019,така и предложенията към 01.10.2019г, не са в техен интерес и смятят, че са в разрез с моралните норми на поведение към цяло едно поколение от лекари.

Лекарите настояват за незабавно преразглеждане на целия нормативен акт и оформяне на изцяло нова концепция, при вземане предвид мнението на студентите по медицина – бъдещи специализанти и лекарите-специализанти.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email