ОПЛ: Държавата трябва да поеме отговорност за пациентите, освободени от потребителска такса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Общопрактикуващите лекари настояват държавата да поеме потребителските такси на групите, които са освободени от нея,
стана ясно от позиция на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, разпространена до медиите.
Те се аргументират с факта, че за обслужване на тази такса не получават нищо.

Освен това ОПЛ настояват и за промени в арбитражните комисии.

Към момента освободени от потребителска такса са лицата със заболявания, определени по списък към НРД, малолетните, непълнолетните и неработещи членове на семейството. В тази група попадат и ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, затворниците, социално слабите, получаващите помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и лицата , настанени в домове и медицинските специалисти.

На свое заседание управителният съвет на съсловната организация обсъди предлаганите промени в Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Според становището му начинът, по който са направени те, води до задълбочаване на хаоса в здравното законодателство, а практиката с промяната в един закон се правят промени в редица други с преходни и заключителни разпоредби, е погрешна.

„Не е допустимо освобождаването от заплащане да бъде за сметка на изпълнителя не медицинска помощ.”, заявяват ОПЛ

И още:

“Сумите, незаплатени на ИМП поради ал. 4 трябва да бъдат реимбурсирани от този който освобождава лицата от това задължение. Не е редно привилегията за една група да бъде за сметка на загубите на друга, въпреки положения от втората труд. Ние не сме против социалната политика, но не е приемливо вече 20 години тя да се извършва за сметка на медицинското съсловие”, смятат те.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email