Училище по хирургия във ВМА събира специалисти от цял свят

„За пореден път искам да ви поканя да се присъедините към Международния монотематичен курс за следдипломна квалификация, традиционно провеждан от екипите на ВМА с подкрепата на Българското хирургическо дружество и Българската асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози.

Тази година той ще се проведе от 13 до 15 ноември 2019 година и в детайли ще разисква съвременното мултидисциплинарно поведение при чернодробните метастази от колоректален карцином. Макар и в световен мащаб проблемът с лечението на чернодробните метастази да е решен, в България все още има неяснота, голям брой пациенти се лекуват консервативно и не достигат до единственото радикално лечение – хирургичното.

С настоящия курс бихме искали да внесем яснота по този въпрос и да дефинираме ролята на всеки един от членовете на мултидисциплинарния екип, за да направим лечението на пациентите с метастази от колоректален карцином по-ефективно.

Наличието на водещи чуждестранни и български лектори, съчетано с живи демонстрации на съвременни оперативни техники от залите на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА, ще даде възможност за ползотворни дискусии и дефиниране на акцентите при лечението на това социалнозначимо заболяване.”

Това сподели проф. Никола Владов, директор на курса.

ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

e-mail: inikolova@vma.bg

тел.: 0887 916 387