Проф. Константа Тимчева: “Имунотерапията извоюва своето място в лечението на белодробния карцином, малигнения меланом и бъбречно-клетъчния карцином”

Годишната научна конференция на Българска Асоциация по Медицинска онкология (БАМО) се проведе от 14 до 16 юни в НДК, София. Научното събитие бе открито от кмета на столицата – госпожа Йорданка Фандъкова.

Интересът към това научно събитие расте с всяка изминала година. В него участваха специалисти от различни области – хирурзи, лъчетерапевти, медицински онколози, акушер-гинеколози, медицински сестри, студенти и специализанти.

По традиция отново основен акцент на събитието бяха най-новите и интересни данни от ASCO 2019, които бяха представени от уважавани български лектори, както и от гост-лектори извън страната. Специално интервю по темата даде проф. Константа Тимчева.

Проф. Тимчева, Българската Асоциация по Медицинска Онкология, проведе VII-та годишна научна конференция на организацията, с международно участие. Каква е Вашата равносметка в края на събитието?

Годишната научна конференция на БАМО привлече и тази година над 200 участници от цялата страна и от различни области на медицинската наука. Събитието се популяризира все повече с всяка изминала година. Имахме отново прекрасни чуждестранни лектори – световно известни имена, които поднесоха на аудиторията част от новините от ASCO 2019.

Равносметката ми е определено позитивна. Надявам се и колегите да мислят така. Информацията, която поднесохме, беше изключително полезна, получиха се интересни разгорещени дискусии на различни теми.

Кои топици/акценти от срещата бихте отличили като най-атрактивни и важни?

Тази година изключително интересна беше пленарната сесия, в която участваха известни наши учени и атрактивни лектори. Помечтахме, надникнахме в бъдещето, може би десетилетия напред, тъй като бяха коментирани въпроси като биопринтиране, прецизна медицина…

Изключително важни за клиничната практика бяха лекциите на Prof. Shteger от Виена, тъй като касаят нови тенденции в лечението на HER2 позитивния карцином на млечната жлеза. Prof. Peter Schmidt от UK и Prof. Llombart от Валенсия коментираха подробно друга нова терапия от изключителна важност за болните с метастазирал рак на млечната жлеза, а именно приложението на т. нар. инхибитори на циклин-зависимата киназа, по-конкретно – правилния подбор на пациенти за това лечение.

Впечатляваща беше презентацията на д-р Вълев, обобщаваща данни от около 1000 болни с метастазирал карцином на млечната жлеза, проследени в продължение на повече от 10 години. Това е първият толкова мащабен анализ, провеждан у нас. Радостното е, че нашите данни съвпадат изцяло с международните, т.е. лечението на този контингент болни у нас съответства на световните стандарти.

Ако трябва да очертаете най-актуалните тенденции в съвременните терапевтични подходи във Вашата област, кои биха били те?

На първо място категорично е имунотерапията, която извоюва своето място в лечението на белодробния карцином, малигнения меланом, бъбречно-клетъчния карцином, както и в локализацията с твърде лоша прогноза – злокачествените тумори на главата и шията.

Високата ефективност на имунотерапията при метастазирал меланом доведе до въвеждането и в клиничната практика и като адювантно следоперативно лечение.

Разширява се приложението и на PAPR-инхибиторите – освен при болни с карцином на яйчника, съвсем предстоящо е приложението им и при болни с метастазирал карцином на млечната жлеза с доказана BRCA-мутация.

Един от акцентите на тазгодишната научна конференция беше съхраняване на фертилитета при пациенти в детеродна възраст с онкологични заболявания. В това отношение болница «Надежда» е уникален център, където онколози и специалисти по асистирана репродукция работят в тандем. Проблемът е от изключителна важност за младите хора, които с помощта на специалистите, след приключване на лечението, могат да продължат да живеят като всички свои здрави връстници и да отглеждат децата си.

Четири от презентациите в програмата бяха посветени на тази тема, включително презентацията на водещия специалист у нас в тази област – д-р Стаменов, както и презентация на гост-лектор от Италия – д-р Елиза Занарди от Универсисета в Геноа. Д-р Стаменов съобще за създаване на сайт, в който тези болни ще могат да намират информация за лечебните заведения, в които могат да бъдат консултирани.

По отношение на кои локализации може да се говори за по-сериозен терапевтичен напредък след ASCO 2019? Какви още новини бяха съобщени след този най-голям онкологичен конгрес, провел се наскоро в Чикаго?

Най-значим напредък според мен бележи лечението на белодробния карцином след навлизането на имунотерапията. За първи път бяха докладвани данни от 5-годишно проследяване на такива болни. Преди десетина години преживяемостто рядко достигаше година, сега говорим за 4- и 5-годишна преживяемост. Комбинирането на химиотерапия с имунотерапия, както и на лъчетерапия с имунотерапия са също нови тенденции, подобряващи преживяемостта.

ASCO 2019 вдъхна надежда и на болните с карцином на панкреаса в стадий на метастазиране. Бяха съобщени добри резултати с приложение на PAPR-инхибитори при болни с доказана BRCA-мутация.

Изключително важно е по-широкото навлизане на CDK4/6 инхибиторите в лечението на метастазиралия карцином на млечната жлеза. По ефективност тази терапия не отстъпва на химиотерапията, но токсичността е пренебрежимо ниска.

Новото предложение на тазгодишната конференция бе разработването на два отделни workshop-a. Какви бяха темите и какво се коментира на двете сесии?

Провеждането на тези две кръгли маси, успоредно с останалите сесии, беше посрещнато с голям интерес от колегите. Коментирани бяха токсичностите, свързани с приложението на имунотерапия и преодоляването им, както и съвременните възможности за лечение на белодробния карцином. По време на тези обсъждания бяха представени клинични случаи от млади онколози от страната. Поканени бяха и други специалисти – ендокринолог и пулмолог, които взеха отношение по първата тема.

Мария Радмилова

Снимка: Здравен навигатор

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email