Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Доц. Ходжев: „Днешната медицина не може да функционира в рамките на една специалност”

Между 14 и 16 юни, в Боровец се проведе Лятна научна среща на Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Централни за събитието бяха темите Туберкулоза и Пулмонална артериална хипертония (ПАХ), а темите белодробен карцином, астма, ХОББ и идеопатична белодробна фиброза (ИБФ) бяха представени на сателитни симпозиуми на водещи фармацевтични компании.

„Новости в респираторната медицина, представени от млади пулмолози” бе един панел, който даде възможност за изява на специалисти не само в по-тесни и специфични научни области, но и чрез практическата им подготовка с представяне на клинични случаи.

Научната среща се проведе при изключителен интерес, който провокира широки дискусии след всяка презентация.

За темите на Срещата

Това са теми, които са интересни и важни за пулмологичната общност, и са по-рядко разглеждани на други форуми. Целта на такива конференции е да се представят новостите и напредъка в съответната област, а също така да се дискутират организационни и логистични проблеми на болните с тези заболявания.

За колаборацията с другите специалности

На Срещата присъстват колеги и от други специалности, тъй като много от проблемите при белодробните болести са интердисциплинарни. Например, при ИБФ работим съвместно с рентгенолози, ревматолози; по отношение на белодробния карцином  си сътрудничим с онколози…

Днешната медицина не може да функционира в рамките само на една специалност. А как ще се усъществява, е въпрос както на комуникация между колегите, така и на колегиално отношение. Тези взаимоотношения не са описани в закон. Те са за благото на пациента. Там, където се работи заедно, има и съответните резултати.

За „общите” диагнози

Има заболявания, които са обект на повече специалности. При ПАХ, за да се предприемат терапевтични действия, на пациента трябва да бъде установено повишено пулмонално налягане, а това се прави от колегите кардиолози с инвазивно изследване (катетеризация).

Но, за да получи пациентът лечение, трябва да бъдат отхвърлени всички други заболявания, които могат да доведат до ПАХ, защото показани за лечение са пациентите с първична ПАХ. Това кардиолозите не могат да го свършат без нас – пулмолозите. По същия начин е и при пациентите с ИБФ: трябва да се отхвърлят другите причини за фиброза на белите дробове, каквито са болестите на съединителната тъкан. И това се случва в колаборация с колегите ревматолози.

За туберкулозата

Туберкулозата е многообразна като клиника. Освен бели дробове, тя засяга и много други органи и системи, и ако не се мисли за това заболяване има голяма вероятност то да бъде пропуснато. Колегите представиха освен теоретични въпроси, и много случаи от реалната клинична практика с късно диагностицирана туберкулоза, именно защото пациентите са насочени късно към специалисти пулмолози-фтизиатри.

За детската туберкулоза и ваксинациите

При детската туберкулоза е още по-трудно, защото симптомите са доста по-различни и проявата на заболяването при деца се разпознава по-трудно. Разбира се, от туберкулоза в детската възраст страдат повече неваксинираните деца. Колегите в детска фтизиатрия споменаха, че откриват все повече деца, които нямат постваксинален белег – това е една пропусната ваксинация.

За пневмо-фтизиатричната мрежа в България

Имахме специална дискусия за нивото на пневмо-фтизиатричната мрежа. За съжаление, различните структури не функционират навсякъде добре. Дискутирахме в сесията и финансирането, така че  с последните промени, които прие Министерството, сме направили крачка в правилната посока – леглоденът се повиши с 15лв.

За задачите пред БДББ

Структурирането на противотуберкулозната мрежа и нейното финансиране по пътя на Министерството е цел, която сме си поставили, тъй като туберкулозата е ангажимент на държавата. В т.ч. и цената на клиничните пътеки, които макар и увеличени с 10%, не покриват критериите за нормална работа.

За въздуха, който дишаме

Това е един сериозен проблем, защото малките прахови частици са един етиологичен фактор за белодробни заболявания, както и фактор за обостряне и предизвикване на екзацербация при пациенти с астма и ХОББ. Нужни са целенасочени мерки в няколко направления – отопление на твърдо гориво, автомобили и промишленост. Наличието на всичко това, съчетано с определени климатични условия, които да задържат частиците, води до възникване на здравословни проблеми.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email