Седмица на безплатни прегледи за тремор в „Св. Наум“

МБАЛНП “Св. Наум” обявява седмица на безплатни прегледи за пациенти с треперене на крайниците. Прегледите ще се извършват в периода 27-31.05.2019 г.  в Клиника за двигателни нарушения за лечение на Паркинсонова болест.

Необходимо е предварително записване на тел. 02/9702/117 от 07.05 до 10.05.2019 г. от 08.00 до 15.30 ч.