Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Д-р Тодор Попов: Имаме дълъг опит в разшифроването на онкогенетиката на карцинома на ларинкса

От 12 до 14 април (Хотел РИУ Правец), се състоя Пролетната научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“. Събитието се организира от Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“, с председател проф. Диана Попова.

В рамките на няколко дни, специалисти с утвърден опит в областта на оториноларингологията, обсъдиха идеи и постижения както в теоретичната сфера, така и в практиката. Пред “Здравен навигатор” д-р Тодор Попов от УМБАЛ “Царица Йоанна”- ИСУЛ, даде следното интервю:

Д-р Попов, в първия ден на форума изнесохте пред аудиторията една от ключовите лекции на събитието. Бихте ли ни разказали върху каква проблематика се спряхте?

Презентацията е начало на представянето на резултатите ни от действително много голям проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Спечелих този проект преди около година и работим заедно с екипа на проф. Радка Кънева към молекулния център към МУ-София, като тематиката е онкогенетика, специално при карцинома на ларинкса. Идеята е да се търсят регулаторните механизми на рака на ларинкса. По-конкретно целта на този проект е да направим профил на карцинома на ларинкса чрез профилирането на експресията на всички познати микро-РНК към момента.

Това са много интересни молекули, като първата е открита през 1993 г., а втората – 2001 г. От тогава има един невероятен бум на откриването на нови и нови молекули в този клас. Те са изключителни консервативни еволюционно и се оказва, че не кодират протеин, а служат за регулация на буквално всички видове процеси в клетката – била тя нормална или туморна.

Това е изключително актуална, модерна тема в световен мащаб – в генетиката, в онкогенетиката като подразделение. Така че заедно с проф. Радка Кънева, колегите молекулярно биолози – Гергана Станчева, Силва Гаро, Вероника Петкова имаме дълъг опит в разшифроването на онкогенетиката на карцинома на ларинкса, при това от години, защото имаме и стари проекти. Това обаче е наистина най-големият проект, който до момента сме печелили и работим с голям ентусиазъм, като вече мога да кажа, че разполагаме и с първите резултати.

Ако трябва да навлезем в детайли …

Около 250 микро РНК-и от над 2400 се оказват напълно дисрегулирани при напредналия рак на ларинкса, напълно променени. Резултатите са много „пресни“, актуални; това са огромни по обем за анализ данни и ни трябва още време, за да може да проучим всичко и да видим кои са ключовите моменти. В крайна сметка ние ще можем, анализирайки именно разликите – тумор спрямо нормална тъкан, тумор в дълбочина спрямо туморна повърхност (т.е. търсенето на хетерогенност), ще можем да намерим кои пътеки на молекулярно ниво в туморната клетка са изменени.

Хората си мислят, че ракът е един и същ. Всъщност не е така. Ракът на ларинкса е абсолютно различен от карцинома на дебелото черво или от карцинома на гърдата например и пр. Говорим за тотално различни карциноми. И отделно от това, при самите групи пациенти с рак на ларинкса, всеки един е индивидуален и има разлики, както ние хората сме различни. Ние търсим и различните и общите молекулярни патомеханизми.

Именно поради тази причина проблемът е толкова сериозен, защото ако карциномът беше един и същ на молекулно ниво, щеше отдавна да е намерено лечение. И това мога да кажа, че е модерната посока на онкогенетиката и търсенето в онкологията като цяло – търсенето на субгрупи, на подгрупи на генетично и епигенетично ниво; именно търсенето на микро РНК-ите е част от този дискурс – кои точно са дисрегулирани, имат ли прогностична стойност, може ли да отдиференцираме подгрупи от пациенти и прочие. Това реално ще ни помогне да положим някаква база на търсенето на пренос на базисните открития в клиничния опит.

Очаквам да имам по-детайлна информация и данни през следващите месеци. Предстои ни тежък, но много интересен анализ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email