Д-р Тодор Попов: Имаме дълъг опит в разшифроването на онкогенетиката на карцинома на ларинкса

От 12 до 14 април (Хотел РИУ Правец), се състоя Пролетната научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“. Събитието се организира от Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“, с председател проф. Диана Попова.

В рамките на няколко дни, специалисти с утвърден опит в областта на оториноларингологията, обсъдиха идеи и постижения както в теоретичната сфера, така и в практиката. Пред “Здравен навигатор” д-р Тодор Попов от УМБАЛ “Царица Йоанна”- ИСУЛ, даде следното интервю:

Д-р Попов, в първия ден на форума изнесохте пред аудиторията една от ключовите лекции на събитието. Бихте ли ни разказали върху каква проблематика се спряхте?

Презентацията е начало на представянето на резултатите ни от действително много голям проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Спечелих този проект преди около година и работим заедно с екипа на проф. Радка Кънева към молекулния център към МУ-София, като тематиката е онкогенетика, специално при карцинома на ларинкса. Идеята е да се търсят регулаторните механизми на рака на ларинкса. По-конкретно целта на този проект е да направим профил на карцинома на ларинкса чрез профилирането на експресията на всички познати микро-РНК към момента.

Това са много интересни молекули, като първата е открита през 1993 г., а втората – 2001 г. От тогава има един невероятен бум на откриването на нови и нови молекули в този клас. Те са изключителни консервативни еволюционно и се оказва, че не кодират протеин, а служат за регулация на буквално всички видове процеси в клетката – била тя нормална или туморна.

Това е изключително актуална, модерна тема в световен мащаб – в генетиката, в онкогенетиката като подразделение. Така че заедно с проф. Радка Кънева, колегите молекулярно биолози – Гергана Станчева, Силва Гаро, Вероника Петкова имаме дълъг опит в разшифроването на онкогенетиката на карцинома на ларинкса, при това от години, защото имаме и стари проекти. Това обаче е наистина най-големият проект, който до момента сме печелили и работим с голям ентусиазъм, като вече мога да кажа, че разполагаме и с първите резултати.

Ако трябва да навлезем в детайли …

Около 250 микро РНК-и от над 2400 се оказват напълно дисрегулирани при напредналия рак на ларинкса, напълно променени. Резултатите са много „пресни“, актуални; това са огромни по обем за анализ данни и ни трябва още време, за да може да проучим всичко и да видим кои са ключовите моменти. В крайна сметка ние ще можем, анализирайки именно разликите – тумор спрямо нормална тъкан, тумор в дълбочина спрямо туморна повърхност (т.е. търсенето на хетерогенност), ще можем да намерим кои пътеки на молекулярно ниво в туморната клетка са изменени.

Хората си мислят, че ракът е един и същ. Всъщност не е така. Ракът на ларинкса е абсолютно различен от карцинома на дебелото черво или от карцинома на гърдата например и пр. Говорим за тотално различни карциноми. И отделно от това, при самите групи пациенти с рак на ларинкса, всеки един е индивидуален и има разлики, както ние хората сме различни. Ние търсим и различните и общите молекулярни патомеханизми.

Именно поради тази причина проблемът е толкова сериозен, защото ако карциномът беше един и същ на молекулно ниво, щеше отдавна да е намерено лечение. И това мога да кажа, че е модерната посока на онкогенетиката и търсенето в онкологията като цяло – търсенето на субгрупи, на подгрупи на генетично и епигенетично ниво; именно търсенето на микро РНК-ите е част от този дискурс – кои точно са дисрегулирани, имат ли прогностична стойност, може ли да отдиференцираме подгрупи от пациенти и прочие. Това реално ще ни помогне да положим някаква база на търсенето на пренос на базисните открития в клиничния опит.

Очаквам да имам по-детайлна информация и данни през следващите месеци. Предстои ни тежък, но много интересен анализ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email