Метформин може да има дългосрочен ефект върху загубата на телесна маса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Според програмата за превенция на диабета провела се от 1996-2001г. публикувана в Annals of Internal Medicine, метформин може да има дългосрочен ефект върху загубата на телесна маса, вместо прилагането на интензивни интервенции.

В програмата са взели участие 3200 пациенти с наднормено тегло или затлъстяване, с повишени нива на глюкоза. Те били разпределени в три групи: приемат метформин, да променят начина си на живот или да приемат плацебо за една година.

В групата, приемаща метформин и групата, която променила навиците си резултатите били сходни- изгубили поне 5% от телесната си маса. Изследователите след това проследили други 1100 пациенти, които продължили да губят телесна маса, приемайки метформин.

Групата, приемаща метформин дала най-добри резултати в способността за контрол на теглото- 57%, следвана от 49% при групата с променен начин на живот и 42% на тази на плацебо.

Учените смятат, че за момента всеки лекар трябва да подходи индивидуално към всеки пациент и да прецени дали съотвения има нужда от метформин, ако промяната в начина на живот не е ефективна или пациента отново повиши телесната си маса.

Използван източник:
1.Apolzan JW, Venditti EM, Edelstein SL, Knowler WC, Dabelea D, Boyko EJ, et al. Long-Term Weight Loss With Metformin or Lifestyle Intervention in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 23 April 2019] doi: 10.7326/M18-1605