Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Д-р Христо Димитров: Ние от Великотърновското Сдружение на ОПЛ, допълнихме опита на колегите от Русе

За втора поредна година, на 19 и 20 април, в к.к. „Св. Константин и Елена“ се проведе съвместна научно-практическа конференция на общопрактикуващи лекари от Русе и Велико Търново.

Както и през миналата година, в първия ден се състоя дискусия по наболели въпроси, свързани с ежедневната работа на личните лекари. На нея присъства и д-р Николай Брънзалов от УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), зам.-председател на Български лекарски съюз (БЛС).

Вторият ден бе съпътстван от богата научна програма, която бе особено интересна и актуална за делегатите на форума. За пореден път бяха раздадени и отличия на двама ОПЛ. Този път наградените са д-р Божана Декова от Русе и д-р Христо Попов от В. Търново.

Повече за конференцията разказва д-р Христо Димитров, зам.-председател на НСОПЛБ, председател на Великотърновска колегия на ОПЛ.

Д-р Димитров, за втори пореден път проведохте конференция – Русенската и Великотърновската колегия. С какво е по-различно събитието през тази година и какво бихте очертали като по-съществено и интересно?

Действително, за втора поредна година двете Сдружения проведохме съвместно научно-практическа конференция. Мога да кажа, че тази година, натрупвайки вече опит и виждайки как колегите от Русе са се справяли преди това сами, ние от Великотърновското Сдружение на ОПЛ, допълнихме, ако мога така да кажа, и разширихме опита на колегите от Русе.

Мисля, че конференцията беше по-успешна от миналата година, като се надявам така да продължим и занапред.

Оказа се, че за колегите този формат е много добър, като комбинация от възможност да разширят и обновят знанията си в отделните области на медицинската наука, а също така да се видят и с колеги, да общуват в неформална и непринудена обстановка, както и донякъде да изразят себе си, което се надявам да се е случило, благодарение на празничната атмосфера, която създадохме.

По традиция, в първия ден на конференцията провеждате дискусия, в рамките на която разисквате наболелите казуси и проблеми. Присъстваше и д-р Н. Брънзалов, който е част от УС на НСОПЛБ и зам.-председател на БЛС. Какви бяха по-интересните коментари?

Трябва да кажа, че присъстваха и тримата колеги в УС на Български лекарски съюз (БЛС), които са ОПЛ, освен д-р Николай Брънзалов, който е зам.-председател на съсловната организация на лекарите. Сред нас бяха и д-р Георги Бакоев и д-р Гергана Николова – също членове на УС.

Те представиха новите моменти в живота на БЛС, които касаят ОПЛ; разказаха за текущите проблеми. Ние от своя страна също от ръководството на НСОПЛБ предоставихме информацията, с която разполагаме за колегите, очертахме „тесните“ места в работата ни и актуалните проблеми.

Имаше достатъчно време както за дискусии, така и за въпроси от страна на колегите, защото всъщност това е ценното – да се видим с тях и да чуем това, което ги притеснява. Радвам се, че всяка година и на всяка следваща среща, въпросите, които се задават са все по-смислени и актуални; разбира се, има дребни изключения, но те са елемент от „узряването“ на съсловието.

Мога да кажа с гордост, че ОПЛ сме една от най-подготвените и четящи нормативните промени в областта на здравеопазването. Т.е. мога да отбележа, че колегите задаваха смислени въпроси и се видя, че са подготвени в ситуацията, в която се намираме.

Не мога да обещая, че предстоят леки дни, но се надявам с общите ни усилия да продължим на работим за постигане на по-добро настояще и да успеем да осигурим по-добро бъдеще, както за нашите бъдещи колеги, които очакваме с надежда да се появят, така и за нашите пациенти, в името на които в крайна сметка работим и полагаме усилия.

Десислава Накова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email