Лъчетерапията в детската възраст е свързана с повишен риск от базално-клетъчен карцином

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Пациенти, преминали през лъчетерапия в детска възраст, са с 30 пъти по-висок риск от развитие на базално-клетъчен карцином. Въпреки че въпросът с вторичните ракови образувания при децата е подробно проучен, все още липсва достатъчно информация за честотата на рака на кожата сред тази популация.

Ето защо холандски учени са провели ретроспективно кохортно изследване, обхващащо 5843 пациенти, преживели онкологични заболяване в детска възраст в периода между 1963г. и 2001г. на средна възраст 30,6г. Времето за проследяване при всеки пациент е средно 5 години.

Резултатите гласят следното:

  • Сред 259 преживели са открити 1062 базално-клетъчни карциноми, сред 20 преживели са открити 27 меланоми и сред 10 преживяли- 11 сквамозни карциноми.
  • Рискът от базалноклетъчен карцином е 30 пъти по-голям от очаквания в общата попуация, като по няколко подобни образувания се срещат сред 47% от пациентите с този вид малигненост, като при 13% те наброяват над 10 лезии
  • 92% от обхванатите са преминали през лъчетерапия като най-висок е рискът за базално-клетъчен карцином при съчетание с химиотерапия, при пациенти под 5-годишна възраст при поставяне на диагнозата и при образувания на главата и шията
  • Областите на поява на базално-клетъчния карцином не са свързан с експозиция на слънчева радиация
  • Винка алкалоидите са единствените химиотерапевтици с минимално повишен риск за базалноклетъчен карцном
  • повишеният риск за меланом и за сквамозен карцином е по-слабо свързан с проведената лъчетерапия като при сквамозния карцином той е най-голям при облъчване на цялото тяло и след костномозъчна трансплантация

Използван източник:

  1. Teepen JC et al. Long-term risk of skin cancer among childhood cancer survivors: A DCOG-LATER cohort study. J Natl Cancer Inst 2019 Feb 25; [e-pub]. (http://dx.doi.org/10.1093/jnci/djy212)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email