Проф. Иван Митов: Гордост за МФ са всички завършили 242 български и 193 чуждестранни лекари

Днес по време на тържествена церемония в Националния дворец на културата, дипломите си получиха 435 млади лекари от Випуск 2018 на Медицински университет- София. Специално обръщение към тях отправи деканът на Медицински факултет – член. кор. проф. Иван Митов.  

„С особено вълнение се обръщам към поредния випуск млади лекари, обучавани в Медицинския факултет, който има 100 годишна история. Гордост за факултета са всички завършили 242 български и 193 чуждестранни студенти от повече от 20 страни по света.“

Деканът не пропусна да отбележи трудностите, с които е свързано следването по медицина.

„От мига в който прекрачихте прага на Факултета изминаха 6 години на упорит труд и лишения, но и на незабравими приятелства и преживявания от студентския живот. Вие положихте тези усилия, следвайки своята мечта – да станете добри лекари. Но истинските изпитания тепърва предстоят – от утре ще трябва да се доказвате ежедневно, да взимате решения за здравето на пациентите и да проявявате съчувствие към хората.“

Проф. Митов напомни, че отговорността на всеки лекар е огромна и това изисква обучение през целия професионален път.

Той подчерта, че младите лекари излизат от МУ-София с много добра предимно теоретична подготовка и ги увери, че преподавателите от Медицински факултет ще продължат да се грижат за бъдещата им специализация.

Проф. Митов специално благодари на всички преподаватели на Медицински факултет и на всички роднини на дипломантите.