ESC: Омега-3 препарати- без ефект върху съдови заболявания според ASCEND

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Мюнхен: най-голямото и най-дългото плацебо-контролирано рандомизирано проучване за омега-3 препарати не е намерило ефект върху превенцията на съдови заболявания, рак и смъртност.  Тези анализи на ASCEND са представени по време на Конгреса на европейската асоциация по Кардиология и са публикувани в New England Journal of Medicine.

„На базата на тези резултати вярвам, че няма доказателства, че употребата на 1г. Омега-3 на ден води до превенция на развитие на кардиоваскуларни заболявания и текущото ръководство трябва да се промени“– това заяви проф. Луиза Боуман, м.д. от Университета в Оксфорд, Великобритания.

Боуман изтъкна, че рибеното масло се използва широко в медицината за подобряването на сърдечната, мозъчната дейност, зрението, телесно тегло, възпаление, кожа, бременност, депресия, ментални заболявания. Световният пазар е регистрирал печалба от 31 милярда долара на тези продукти през 2015г.

Тя подчерта, че предишни проучвания препоръчват приема на омега-3, за да намалят възможността за развитие на кардиоваскуларни заболявания. Тези данни се базират на проучвания през 1980 и 1990г. Обаче скорошни прочувания сочат, че приема им не показва ползва в превенцията от кардиоваскуларните заболявания.

ASCEND проучването специфично наблюдавало групата от пациенти с диабет, тъй като тя се смята за най-рискова. Проучването включва 15,480 диабетно болни от Великобритания (възраст ≥ 40г.) без наличие на кардиоваскуларно заболяване, на които е давано на случаен принцип 1г омега-3 или плацебо медикамент.

Резултатите не показали разлика между първичният краен резултат на сериозни васкуларни заболявания (миокарден инфаркт, исхемичен мозъчен инфаркт, внезапна смърт) и на вторият резултат, когато е добавена реваскуларизация.

Endpoint Fish Oil (%) Placebo (%) Rate Ratio (95% Confidence Interval)
Serious vascular events 8.9 9.2 0.97 (0.87 – 1.08)
Serious vascular events or revascularization 11.4 11.5 1.00 (0.91 – 1.09)

Д-р Кристофър Канън от Бостън, Масачузец оспорва думите на д-р Боуман и каза, че очаква резултатите от друго голямо проучване (VITAL), което следи действието на 1г рибено масло. Той сподели, че според него маслото помага, но може би ефектът ще е по-значим, ако се увеличи дозата.

На този коментар, д-р Боуман отговори: „Да, наистина въпросът за дозата остава под нашето внимание. Дали доза от 2 до 4г ще намали нивото на триглицериди, не е ясно, защото пък толкова високи дози могат да доведат до проблем с толерантсността на медикамента.

Източници:

The ASCEND trial was supported by grants to the University of Oxford from the British Heart Foundation. Solvay, Abbott, and Mylan provided the omega-3 fatty acids and placebo.

European Society of Cardiology (ESC) 2018 Congress. Presented August 26, 2018.

N Engl J Med. Published online August 26, 2018. Abstract