Седиране и анестезия при бронхоскопия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

American College of Chest Physicians (ACCP) публикува в списание Chest нови стандарти за седиране и анестезия при бронхоскопия, като основната препоръка е, че за флексибилна бронхоскопия трябва да се прилага топикална анестезия, аналгезия или седиране (1).

Към момента, начините на прилагане на топикална анестезия, аналгезия и седиране по време на флексибилна бронхоскопия се различават между отделните лекари и в различните здравни заведения.

Основната бариера за въвеждането на единни стандарти за седиране при бронхоскопия е финансовата, която включва наличието на обучен персонал, подходящо мониториране и помещение за възстановяване.

Бронхоскопията е честа процедура, извършвана от пулмолози, която е свързана с дискомфорт, болка, затруднение в дишането, дразнене в назофаринкса и други усложнения. За оптималното провеждане на изследването е необходимо да се осигури комфорт на пациента при минимален риск за усложнения.

След въвеждането в клиничната практика на флексибилната бронхоскопия (през 1968 година), индикациите за приложение на метода се разширяват непрекъснато и включват процедури, които са комплексни и продължителни.

Все по-често бронхоскопии се извършват при възрастни пациенти с тежки съпътстващи заболявания, което изисква квалифициран медицински персонал, адекватно мониториране и средства за корекция на настъпили усложнения.

Новите стандарти са базирани на данни от рандомизирани и контролирани клинични проучвания за периода 1969-2009 и препоръчват:

– за осигуряване на комфорт по време на бронхоскопия на всички пациенти трябва да се прилага топикална анестезия, аналгезия и седиране, освен ако не са налице противопоказания. Седирането по време на флексибилна бронхоскопия е безопасно и осигурява по-добро толериране на процедурата

– степента на седиране (минимално, умерено, дълбоко или обща анестезия) трябва да се определя от мястото на провеждане на процедурата (амбулаторно, в операционна зала или реанимация), както и от сложността и продължителността й (диагностична или терапевтична)

– приложението на антихолинергични медикаменти преди бронхоскопия не се препоръчва, тъй като наличните данни сочат, че те не водят до по-добри клинични резултати

– топикалната анестезия преди и по време на бронхоскопия намалява епизодите на кашлица и общото количество седативни средства. Предпочитан топикален анестетик е lidocaine, поради кратката продължителност на действие и широките граници на безопасност. Въпреки това, медикаментът трябва да се прилага с повишено внимание при болни с чернодробна дисфункция и конгестивна сърдечна недостатъчност. Други ефективни средства са: cocaine 4%; benzocaine 20%; tetracaine 1%

– транскрикоидното или транстрахеалното инжектиране на lidocaine и нервен блок са инвазивни процедури, които изискват специализирана квалификация, поради което не се препоръчват като първа линия, макар че те осигуряват по-добро качество на анестезия

– прилагането на комбинация от бензодиазепини и наркотични аналгетици се препоръчва, поради синергичното им действие и по-добро толериране на процедурата. Бензодиазепините осигуряват антероградна амнезия, а опиатите потискат кашличния рефлекс. От бензодиазепините се препоръчва midazolam, а от опиатите – fentanyl, поради бързото им начало и относително кратката им продължителност на действие

– propofol е ефективен за седиране по време на бронхоскопия и е сходен по отношение на качеството на анестезията в този случай, като има предимството на по-бързо възстановяване

– пациентите трябва да са информирани:

# за по-продължителното възстановяване след седиране или анестезия за бронхоскопия

# да не работят с машини, да не вземат важни решения и да не управляват автомобили в деня на изследването, поради амнестичните ефекти на бензодиазепините

# не трябва да се връщат на работа в деня, след извършването на бронхоскопия с анестезия.

Използван източник:

1. Wahidi M., Jain P., Jantz M. et al. American College of Chest Physicians Consensus Statement on the Use of Topical Anesthesia, Analgesia, and Sedation during Flexible Bronchoscopy in Adult Patients. Chest 2011; 140; 1342-1350 http://chestjournal.chestpubs.org/content/140/5/1342.abstract

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email