Новите препоръки на ACC/AHA за артериална хипертония: 130 е новото 140 | MedicalNews

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Американският кардиологичен колеж (American College of Cardiology ACC) и Американската асоциация по заболяванията на сърцето (American Heart Association AHA) издадоха нови препоръки относно артериалната хипертония (АХ) с нова дефиниция, според която систолно налягане от 130 до 139mmHg и диастолно от 80 до 89mmHg се смятат за 1 стадий АХ.

Тазгодишният „ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA гайдлайн за превенция, детекция, оценка и овладяване на високото кръвно налягане при възрастни индивиди” включва препоръки върху дефиницията на АХ и върху прага на систолното и диастолното кръвно налягане при който се започва медикаментозно лечение.

„Целта ни е да предоставим достъпен гайдлайн за диагноза, превенция, оценка и най-важното ефективни стратегии за подобряване на стойностите на артериалното налягане в хода на лечението”, заявява д-р Пол Уелтън от медицинския университет „Тулейн” в Ню Орлиънс. Той изтъкна пет важни акценти от новите препоръки:

  • Наблягане на точното измерване на артериалното налягане и пресмятане на неговата средна стойност след няколко предгледа, както и взимане под внимание на амбулаторно измерените стойности
  • Нова класификация за кръвото налягане чрез обновяване на предишния „Седми доклад на общия Национален комитет по превенция, детекция, оценяване и лечение на артериалната хипертония” (JNC7)
  • Нов подход за вземане на решения, основан на подлежащия сърдечно-съдов риск
  • По-ниски прицелни стойности на артериалното налягане при лечението на АХ
  • Статегии за подобряване на контрола на артериалното налягане с фокус върху промените в начина на живот

Д-р Уелтън отбеляза, че дефиницията на физиологичното артериално налягане не е променена, но новият гайдлайн изключва прехипертензията и разпределя стойностите, определени като „прехипертензия” на „високо артериално налягане” със систолично между 120 и 129mmHg и диастолично под 80mHg, както и първи стадий АХ, което сега дефинира систоличното налягане между 130 и 139mmHg и диастолично между 80 и 89mmHg.

Класификация на артериалното налягане от JNC7 и гайдлайна ACC/AHA 2017

Систолно и диастолно (mm Hg) JNC7 2017 ACC/AHA
<120 и <80 Физиологично артериално налягане Физиологично артериално налягане
120–129 и <80 Прехипертензия Високо артериално налягане
130–139 или 80–89 Прехипертензия Стадий 1 АХ
140–159 или 90–99 Стадий 1 АХ Стадий 2 АХ
> 160 или >100 Стадий 2 АХ Стадий 2 АХ

Д-р Уелтън е и съавтор в продружаващо проучане, разглеждащо теоритичните ефекти на дефинициите и терапевтичните цели на новия гайдлайн на фона на тези, въведени с предишните JNC7 препоръки.

От новото изследване с водещ автор д-р Пол Мунтър от Факултета по обществено здраве към университета в Бирмингам, Алабама, става ясно, че новият ACC/AHA 2017 гайдлайн „има за резултат значително повишаване на заболяемостта от АХ, но малко увеличаване на процента на пациенти в САЩ, нуждаещи се от антихипертензивно лечение”.

Заболяемост от АХ според JNC7 и ACC/AHA 2017

Крайна точка JNC7 ACC/AHA 2017
Заболяемост от АХ (%) 31.9 45.6
Брой хипертоници (млн.) 72.2 103.3

Причината за явлението се състои в това, че препоръките за овладяване на стадий 1 АХ са съобразени с подлежащия сърдечно-съдов риск т.е. само тези с клинично проявено сърдечно-съдово заболяване или изчислена вероятност за атероскерозна сърдечно-съдова болест (atherosclerotic cardiovascular disease ASCVD) над 10% трябва да бъдат лекувани медикаментозно, а останалите би следвало да въведат промени в своя начин на живот.

„Качествените изменения в начина на живот са крайъгълният камък в лечението на АХ и ние очакваме, че този гайдлайн ще накара както клиницистите, така и обществото да обърнат внимание на този фактор”, обяви д-р Робърт М. Кели от университета във Вирджиния.

Сред специфичните препоръки се включва редукция на телесната маса, спазването на здраволовен хранителен режим, намаляването на приема на натрий до 3500 mg на ден, минимум 30 минути физически упражнения три пъти в седмицата и ограничаване на приема на алкохол до две напитки дневно за мъже и една дневно за жени.

Освен това д-р Кели отбеляза промените в прицелните стойности на артериалното налягане:

„Те са понижени в сранение с предишния гайдлайн, където бяха 140/90 mm Hg. Според нашите препоръки таргетът на артериалното налягане трябва да бъде 130/80 mm Hg.”