Леката до умерена сънна апнея повишава риска за поява на хипертония и диабет

Леката до умерена обструктивна сънна апнея (OSA) е свързана с увеличен риск от хипертония и диабет, показват предварителните данни от две проучвания.

“Открихме, че дори леката форма на заболяването е силно асоцирана с четирикратно увеличена вероятност за поява на хипертония в сравнение със здрави индивиди”, обяснява д-р Александрос Вгонцас от универистета „Пен” в Хърши, Пенсилвания.

“По подобен механизъм умерената сънна апнея е свързана с три пъти по-висок риск от развитие на диабет”, допълва той.

“Ранното откриване и лечение на това състояние е от огромно значение за превенцията на бъдещи кариометаболитни усложнения при млади пациенти”, уточнява д-р Юн Ли по време на 31-вото годишно събиране на Обществото по свързаните със съня професионални болести.

“Имайки предвид връзката между сънната апнея и метаболитните промени при пациентите в тази възрастова група, трябва да се обърне специално внимание на ежегодното мониториране на метаболитните показатели и на качеството на живот, като например контрола на телесната маса, спазването на диетичен режим, редовните физически упражнения и избягването на хроничния стрес”, допълва тя.

И двете представени изследвания вкючват кохорта от 1741 участници, попълнили стандартизиран въпросник и прекарали една нощ в лаборатория за изследване на съня в началото на опитите. Пациентите с апнея-хипопнея индекс (AHI)* под 30 и липса на хипертония (n = 787) или на диабет (n  =1250) биват проследявани през следващите 10 години. Лека OSA се дефинира като AHI със стойности между 5 и 14.9, а умерена- между 15 и 29.9.

Заболяемостта от хипертония и диабет в последствие е респективно 25.2% и 10.2%.

В хода на проучването се установява, че връзката между OSA и хипертонията е значително по-висока при по-млади индивиди (p=0.01). Рискът за поява на ЗД е по-голям при умерена, но не и при лека форма на OSA.

“Ставаме свидетели на все повече изследвания, изучаващи зависимостта между обструктивната сънна апнея и сърдечносъдовите и метаблитните заболявания при младите индивиди. Въпреки това мисля, че академичната общност има нужда от повече доказателства за асоциацията на заболяването с повишен риск от ЗД”, коментира д-р Шалини Парути, говорител на Американската академия на медицината на съня.

“Проучванията показват разлики в глюкозната регуация при OSA, но дали тя важи и за диабета като цяло, не можем да кажем със сигурност”, уточнява тя и допълва:

“Лекарите от първичната помощ ще проследяват кръвното налягане и серумната глюкоза, но специалистите по сънна апнея трябва да са наясно с посочената взаимовръзка.”

*AHI(АХИ) Апнея/Хипопнея Индекса е индекс на тежестта на сънната апнея, съчетаващ настъпилите апнея или хипопнея за един час.

AHI < 5 на час = Няма сънна апнея.

AHI от 5 до < 15 на час = Лека сънна апнея

 AHI от 15 до < 30 на час = Умерена сънната апнея

AHI <30 на час = Тежка сънна апнея