XII Национален конгрес по патология: съвременната патология налага изследвания не само на клетъчно, но и на молекулярно ниво

В периода 11 – 13 май в град Велико Търново се състоя XII-ят Национален конгрес по патология. В него участие взеха над сто души, повечето от които специалисти и специализанти по обща и клинична патология.

Програмата на конгреса включваше акценти от ендокринната патология, патологията на женска полова система, цитопатология и мястото на интраоперативната морфологична диагностика в 21 век.  Редица участници имаха възможността да представят интересни случи от практиката си в провелите се постерни сесии.

Във втория ден на събитието се проведе и Общо събрание на сдружението „Българско дружество по патология“, на което бе направен отчет на управителния съвет за изминалия период и избор на ново ръководство в девет членен състав, като за председател с голямо мнозинство бе избрана д-р Александрина Влахова от Клиниката по обща и клинична патология на УМБАЛ „Александровска”.

Предначертани бяха аспектите на работа на новия Управителен съвет, като за едни от основните приоритети бяха набелязани: преразглеждане на стандарта по клинична патология, засилване работата със специализантите и младите специалисти, организиране на курсове за продължаващо обучение в патологията, организиране на работни групи с тесен профил в съответните направления на клиничната патология и др.

В обобщение, оказва се, че интересът към тази все още дефицитна специалност не е изчерпан, а дори напротив. Постепенно се увеличава търсенето ѝ, но с това се увеличават и изискванията и отговорностите на бъдещите патолози. Отдавна е забравено твърдението, че патологията се базира само на макроскопската характеристика на патологично изменените органи.

Днес, редом с рутинните хистологични изследвания, съвременната патология налага изследвания не само на клетъчно, но и на молекулярно ниво, което позволява да се даде по-обективна и точна преценка на диагнозата, да се определи прогнозата на даденото заболяване и, не на последно място, да се прецени необходимостта и ефективността от даден вид терапия. И всичко това с една основна цел – чрез базирана на доказателства медицина, патолозите осигуряват на пациентите индивидуализиран подход в диагнозата на заболяванията и тяхното лечение.

Доц. Юлиян Ананиев, специално за Medical News