Инфекциозни баланити

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Ангел Митев, Доц. Гриша Матеев; Катедра по дерматология и венерология, МУ-София; Инфекциозни баланити – Медицински преглед, 47, 2011, № 1, 5-10.

Резюме:            

Баланитите и баланопоститите са заболявания при мъжа, които условно се делят на остри и хронични, инфекциозни и неинфекциозни.

Целта на настоящия обзор е да се разгледат инфекциозните причинители на тези заболявания. Инфекциозните баланити създават голям социален проблем с тенденцията си за хронифициране поради трудния достъп до лабораторна диагностика и резистентността на терапията.

Ключови думи:                инфекциозен баланит; баланопостит, кандидозен баланит, стрептококов баланопостит, амебен баланит

Можете да прочетете цялата статия ТУК.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email