НСОПЛБ изпрати отворено писмо до Бойко Борисов

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) изправиха отворено писмо до министър председателя Бойко Борисов по повод организирания от тях протест. Част от писмото гласи гледното:

Уважаеми г-н Борисов,

 

Общопрактикуващите лекари и медицинските грижи, получавани от нашите пациенти,  противно на упоритото публично говорене от страна на МЗ и НЗОК, не водят до пряк, нито косвен ефект върху здравното състояние на хората.

Ние, общопрактикуващите лекари не сме съгласни нашите пациенти да бъдат заблуждавани, а ние да носим отговорност за изказани от други хора неистини.

 

Да остане валиден НРД 2015! Веднага да се отворят за корекция съответните наредби и да се помисли за бърза поправка на някои закони, за да бъдат предотвратени нежелани ефекти в работата на системата на здравеопазване и последващият отрицателен ефект върху пациенти и лекари.

 

Настояваме обсъждането на всички теми, свързани с ОПЛ да стане на високо експертно ниво между Ръководството на МЗ и НСОПЛБ под Ваш пряк контрол.

Убедени сме, че предварителна среща с Вас, на която да обсъдим по принцип проблемите, ще бъде изключително полезна и за двете страни. Надяваме се на бързо решение от Ваша страна в интерес на нас и нашите пациенти.

Пълният текст на обръщението, прочетете ТУК

 

_____________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email