Медикаментите няма да бъдат изписвани по международно непатентно наименование

Отпадна условието за предписване на медикаменти съгласно тяхното международно непатентно наименование. Наредбата за достъпа до медицинска помощ беобнародвана в Държавен вестник вчера. 

Премахнатите изменения гласяха, че изцяло платените от НЗОК лекарства се предписват само по INN.В окончателния вариант на наредбата това отпада.  

Въпреки това остава задължението на медиците и зъболекарите да информират пациента си дали предписаният им медикамент се заплаща напълно от НЗОК, както и дали има лекарства със същото международно непатентно наименование с по-ниска цена, покривано напълно или частично от Касата.

Освен това информирането трябва да се отбележи в амбулаторния лист от прегледа и да се удостовери с подписа на болния.

_____________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email