Д-р Г. Павлова: Липсата на правила доведе до напрежение между лекарите, работещи в различни направления

На 22 март в гр. София, „София Хотел Балкан“, зала „Роял“ се състоя Международна конференция на тема „Диагноза: Българско здравеопазване – състояние, лечение, перспективи“.

Д-р Галинка Павлова, зам. председател на БЛС, даде началото на събитието с думите:

“Тези, които в момента трябва да вземат участие в дискусията и на които трябва да се задават неудобни въпроси – визирам представителите на Министерство на здравеопазването и Здравната каса, в момента отсъстват.”

И още:

“През 2002 година, когато започнахме здравната реформа обявихме, че парите ще следват пациента. Сега 14 години по-късно виждаме, че нищо от това не се е случило.

Д-р Павлова обърна специално внимание и на ситуацията с броя на медицинските специалисти в страната. По думите й, у нас има само 20 детски хирурзи, 6 неонатолози и един детски психиатър. Рязко са намалели анестиолозите, патоанатомите, АГ специалистите.

Във Видин, Монтана, Разград липсват семейни лекари, а над 55% от работещите медици са над 50-годишна възраст, съобщи тя. Една от основните причини за дефицитът на медицински кадри е тенденцията за заминаване зад граница.

Д-р Павлова, представи резултатите от анкета сред емигриращите, според която причините за това са в липсата на цялостно решение за създаване на възможност за специализация, въпреки че имаше промени в Наредба 1, липса на яснота за кариерно израстване; ограничени възможности за прилагане на нови техники и иновации.

Други причина са непрекъснато променяща се нормативна уредба, създаваща чувство на несигурност; значително по-високо заплащане на труда на медиците в чужбина и осигуряване на по-висок стандарт на живот за техните семейства. 

Според д-р Павлова съгласно действащото законодателство болниците са дружества, в които специалистите предлагат медицинската услуга на своите пациенти.

„Какво наблюдаваме към днешна дата? Едно неравномерно разпределение на лечебните заведения и съществено подценяване на доболничната помощ. На някои места има свръхпредлагане – в големите и университетските градове, но има и места, където изобщо липсва медицинска помощ, където липсват лекари, където няма общопрактикуващи, където населението няма достъп до медицинската услуга.

И още:

“Философията на реформата още от 2000-та година, когато стартираха нещата, казвахме, че парите ще следват пациента. Нищо от това не се случи и няма стимул за лекарите да се образоват, да се квалифицират, да постигат по-високо ниво. И отново си задаваме едни и същи въпроси – лекарите са недоволни, пациентите са недоволни, цялото общество е недоволно от здравеопазването във вида, в който е в момента.“

Тя отбеляза, че част от сегашните нормативни документи са остарели или неработещи, а други като Законът за лечебните заведения, Законът за здравното осигуряване и други наредби, имащи отношение към НРД, са в процес на промяна. 

За всяко едно от предложенията БЛС е написал свое становище и го е изпратил в Министерството на здравеопазването, но за съжаление не е взето предвид, отбеляза тя.

„Не са остойностени необходимите разходи за качествена медицинска услуга в пълен обем, не е остойностен лекарския труд и на останалия медицински персонал, няма яснота какви са режийните на лечебните заведения, не е изработена система за определяне тежестта на всяка медицинска дейност и всичко това рефлектира върху възнагражденията на лекарите“, каза още д-р Павлова.

Липсата на правила доведе до напрежение между различните лекари, работещи в различни направления.”

“Стана така, че колегите от извънболничната се настройват срещу колегите от болничната помощ. Има напрежение между различните специалности по повод на финансирането на отделните клинични пътеки, въпреки че всички са недофинансирани. Битува мнението, че трябва да имаш министър от съответната специалност, за да бъде клиничната пътека оценена по-високо“, допълни тя.

_____________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email