HPV инфекцията е свързана със сърдечносъдов риск

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Инфекциите с онкогенни типове на човешки папиломен вирус (HPV), освен патогенетичен фактор за цервикален карцином, са и рисков фактор за сърдечносъдови заболявания показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1).

Онкогенните протеини, свързани с HPV, индуцират разграждането на туморния супресорен протеин р53. Инактивирането на р53 е свързано с ускорени атеросклеротични процеси. Към момента не е ясна връзката между HPV инфекцията и сърдечносъдовите заболявания.

Учените от University of Texas са анализирали данни от 2450 жени на възраст 20-59 години от National Health and Nutrition Examination Survey, които са изследвани чрез вагинални цитонамазки за наличието на HPV ДНК с полимеразно-верижна реакция и типово специфична хибридизация. Степента на сърдечносъдов риск е оценена чрез наличието на миокарден инфаркт или инсулт.

От 60 жени със сърдечносъдови събития, 39 са били позитивни за HPV ДНК, а 21 са били негативни. След корекция на резултатите по отношение на възраст, раса, съпътстващи заболявания и полов живот е установено, че наличието на HPV ДНК e сигнификантен рисков фактор за сърдечносъдови заболявания (р<0.001).

При анализирането на връзката на HPV генотипите с риска за сърдечносъдови заболявания е установено, че онкогенните HPV са били свързани в най-висока степен на риск за инфаркт или инсулт.

Според авторите, взаимовръзката между HPV и повишения сърдечносъдов риск е неясна, но най-вероятно роля играе инактивирането на тумор-супресиращи продукти (р53 и pRb) от онкопротеини, които ускоряват процесите на атеросклероза. (ИТ)

За повече информация – Списание МДmd

Използван източник:

1. Kuo H., Fujise K. Human papilloma virus and cardiovascular disease among U.S. women in the National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 to 2006, J Am Coll Cardiol 2011; 58: 2001-2006, doi:10.1016/j.jacc.2011.07.038 http://content.onlinejacc.org

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email