НЗОК: Не се очакват проблеми при лечението на онкоболните

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На официалната си страница от НЗОК публикуваха следното съобщение: 

Във връзка с изказани в медии мнения на специалисти онколози, свързани с някои промени при лечението на пациентите с онкологични заболявания, залегнали в Проект на Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса 2016 на основание чл.54, ал.9 и чл. 59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), НЗОК информира, че не се очакват проблеми при лечението на пациенти с онкологични заболявания.

През миналата седмица (7-11 март 2016 г.) подуправителят на НЗОК – г-жа Иванка Кръстева, проведе среща с лекари онколози, на която бяха обсъдени техните тревоги.

Надзорният съвет е информиран за предмета на срещата.

Спазвайки законовите разпоредби, институцията е предоставила на своя сайт за обсъждане Проекта на Решение и очаква писмените предложения на онколозите, за да бъдат обсъдени на заседание на НС на НЗОК.

______________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email