БЛС: Не виждаме на какво стъпва служебният рамков договор

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В интервю за БНР председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев заяви, че Управителният съвет на Българския лекарски съюз счита, че предложението за решение на Надзорния съвет на НЗОК, с което фактически се създава нов служебен рамков договор, е незаконосъобразно:

“Този акт е в нарушение и в противоречие с параграф 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.”

“Считаме, че определено трябва да се отиде на вариант – такъв, какъвто законодателят е предвидил в една такава ситуация. С други думи – нов рамков договор няма, така че остава в сила договорът от 2015-а година.“, каза той.

Най-общо, конфликтни точки в НРД 2016 са лимитите, санкциите и възможното намаляване на цени:

“Санкциите са завишени, не са това, което ние договорирахме. Има възможност за еднолично решение от страна на Надзора във връзка с промяната в обеми и цени.”

“В момента Наредба 11 или бившата 40, тя виси, има един такъв създал се правен вакуум – прави се рамков договор, обаче я няма Наредбата. Тя все още е качена и остава за обсъждане. Изведнъж се появява този служебен рамков договор, които ние не виждаме на какво стъпва.”, допълни д-р Грозев.

______________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email