Вижте официалната програма на II Национален конгрес за млади гастроентеролози (обновена)

Срокът за изпращане на абстракти за II Националния конгрес за млади гастроентеролози изтече. Събитието ще се проведе на 25.03 и 26.03.2015 в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

На форума ще бъдат представени 42 научни разработки на млади лекари от цялата страна, като се очаква присъствие на над 200 участници и гости.

Участието в Конгреса е безплатно – без такса за регистрация. Официални спонсори на конгреса са АbbViе, Mylan, Гавискон и Academic Books

Медийни партньори са www.MedicalNews.bg и Списание MD

Програмата на форума е разделена на две части – първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият – в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания.

Всички одобрени разработки са за представяне под формата на устни презентации, като тази година няма да бъде организирана постерна сесия.

Представяме ви официалната програма на Конгреса и списък с активните участници по сесии.

ПРОГРАМА

25.03.2015

10:30-11:00  Откриване

11:00-12:30 Сесия Гастроентерология I

12:30-13:00 Сателитен симпозиум

13:00-14:00 Обяд

14:00-15:30 Сесия Гастроентерология II

15:30-16:00 Сателитен симпозиум

16:00-16:30 Кафе пауза

16:30-18:00 Сесия Гастроентерология III

19:00 – 22:00 Официална вечеря в хотел „Кристал Палас“

След 22:00 – After party

 

26.03.2015

09:00 – 10:30  Сесия Хепатология I

10:30 -11:00 Кафе пауза

11:00- 12:30 Сесия Хепатология II

12:30-13:00 Сателитен симпозиум

13:00-14:00 Обяд

14:00-15:30 Хепатология III

15:30-16:00 Сателитен симпозиум

16:00-16:30 Закриване и награждаване

СЕСИИ

Гастроентерология I

 1. Станислав Чурчрев – Терапевтичен подход при пациенти със синдром на късото черво, илюстриран чрез клинични случаи
 2. Радислав Наков – Транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия с гастроентерологично начало: представяне на два случая
 3. Димитър Терзиев – Рядък случай на болест на Крон
 4. Милена Керезова – Неочаквана развръзка при болест на Крон
 5. Станислава Крайселска – Захарен диабет тип 2 асоциран с неоплазми на гастроинтестиналния тракт в българската популация. Проучване – case-control study
 6. Теодора Комитова – Комплициран случай на болест на Крон и чернодробна цироза с хиперспленизъм
 7. Пламен Димитров – Локалната ренин-ангиотензинова система в гастро-интестиналния тракт

Гастроентерология II

 1. Мирослава Виткова – Абсцедираща и фистулизираща болест на Крон
 2. Георги Желев – Фамилна аденоматозна полипоза – лапароскопско лечение
 3. Иван Лютаков – Ендоскопска мукозна резекция на голям вилозен полип в ректум – клиничен случай
 4. Цветелина Петкова – Колоноскопията – доказан метод за профилактика и скрининг на заболявания на дебелото черво
 5. Бюлен Брахомов – Роля на съдовият ендотелен растежен фактор и инсулин подобният растежен фактор II яРНК свързан протеин 3 експресията при стомашен карцином
 6. Диляна Петрова – Лейомиома на ректума. Клинико-морфологични аспекти – клиничен случай.
 7. Десимира Миронова – Роля на серумния грелин при пациенти с хипофункция на щитовидната жлеза и като маркер на атрофичен гастрит при пациенти с персистиращи антитела, насочени срещу париеталните клетки

Гaстроентерология III

 1. Нина Топузанска – Карцином на сигмата при пациент с първичен склерозиращ холангит и дългогодишен улцерозен колит
 2. Емил Костадинов – Nissen fundoplication – short floppy wrap – нашият метод на избор при хирургичното лечение на ГЕРБ и хиаталните хернии
 3. Цветелина Великова – Изследване на имунната система в гастроинтестиналния тракт
 4. Цветелина Великова – Сравнително разглеждане на 4 метода за определяне на фекален калпротектин
 5. Костадин Костадинов – Колоректален карцином, окончателната диагноза на един възпалително-биологичен синдром
 6. Ивелина Бонева – Роля на медицинската сестра при ендоскопските процедури в гастроентерологията
 7. Бисерка Страхилова – Клиничен случай на тежка малнутриция при ниска предна резекция на ректума с термино-терминална сигмо-ректо анастомоза поради карцином на ректума

 

Хепатология I

 1. Яна Валериева – Гигантска овариална киста, имитираща асцит – когато нищо не такова, каквото изглежда
 2. Костадин Костадинов – Клиничен случай на склерозиращ холангит съчетан с липоидна пневмония
 3. Зорница Керезова – Клиничен случай на множествени “Von Meyenburg” комплекси, имитиращи чернодробни метастази
 4. Румяна Христова – Xепатоцелуларен карцином при пациент с гликогеноза тип III – Болест на Кори
 5. Мирослава Виткова – RFA и чернодробна резекция при пациент с мултицентричен хепатоцелуларен карцином на фона на HCV-чернодробна цироза
 6. Любомира Димитрова – 2 в 1: неочакванo рядка комбинация от гастроинтестинални тумори у 49-годишна жена
 7. Дияна Кючукова – Карциноматоза на перитонеума и малигнен холангит при гастректомиран пациент вследствие карцином на стомах

Хепатология II

 1. Калоян Павлов – Перкутанна аблация и НСС – нови предизвикателства
 2. Никола Боянов – Понякога наистина са зебри
 3. Диляна Тонкова – Хепатит С – предимства на директно действащите антивирусни агенти пред стандартната двойна терапия
 4. Мила Ковачева – Муковисцидоза – съвременен подход при проследяване на пациенти в зряла възраст. Клиничен случай
 5. Преслава Иванова – Xепатит C на фона на прекаран хепатит B
 6. Симон Сариян – Aвтоимунен хепатит на фона на Хроничен хепатит „В”
 7. Ирина Боева – Поведение при нерезектабилен интрахепатален холангиоцелуларен карцином

Хепатология III

 1. Никола Мумджиев – Клин клин избива или за вредата и ползата от алкохола
 2. Милица Стоянова – Интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма, свързана със странично разклонение (BD-IPMN) – лесна диагноза или предизвикателство
 3. Симона Димулска – Начална цироза на фона на констриктивен перикардит и прекарана Лаймска болест
 4. Зайде Халил – Тежък остър хепатит или дебют на хемохроматоза
 5. Сара Ел-Дарауиш – Случай от практиката – карцином на панкреаса
 6. Радина Миладинова – Чернодробна цироза-усложнения: връзка с етиологията, клинични и лабораторни изследвания
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email