МЗ публикува за обществено обсъждане промени в закона за здравните пакети

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

МЗ публикува за обществено обсъждане нови промени в Закона за здравно осигуряване. Те се отнасят до двата пакета медицинска помощ, плащани от НЗОК.

В мотивите на МЗ се посочва, че се прецизират текстовете около двата пакета медицински услуги, които трябва да влязат в сила от 1 април. Въвежда се текст, според който основният и допълнителният пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантират на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. 

Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на здравният министър и се актуализират веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната календарна година.

В мотивите си за промяната от министерството поясняват, че тя се прави заради „неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по „болест“.

Водени от разбирането, че спекулациите със здравето на гражданите следва да бъдат пресичани с всички средства, считаме, че предложеният в настоящия законопроект текст ще гарантира в най-пълна степен задължението на всички участници в регламентирането, предоставянето, ползването и закупуването на медицински дейности със средства на Националната здравноосигурителна каса, да се ръководят от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване“, пише още в мотивите на министерството.

_______________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email