Етичната комисия по трансплантация има нов състав

Определен е новият състав на Етичната комисия по трансплантация, информираха от птавителството. Новият избор се състоя поради изтичане мандата на досегашните девет членове.

Комисията дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в предвидените по закон случаи. В 9-членния й състав задължително се включват лекари, психолози, теолози и юристи.

За председател на Комисията е определен генерал-майор чл. кор. проф. д-р Николай Петров, началник на Военномедицинска академия (ВМА).

Той е национален консултант по анестезиологията и интензивно лечение, професионалист, получил признание в страната и чужбина, с дългогодишен стаж в реанимацията на ВМА. Член е на български и международни научни дружества, автор на повече от 200 научни медицински публикации.

Останалите осем членове на Комисията са:

Проф. д-р Марин Даскалов, началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и заместник-декан на Медицинския университет в София, член на Европейската академия по неврология, автор на над 150 научни публикации.

Проф. д-р Сашка Попова, ръководител на катедра „Медицинска етика и право“ към МУ – София, със специалности психиатрия и социална медицина и здравен мениджмънт и специализации в областта на социалната медицина, медицинска етика, биоетика, философия на медицината, автор на над 200 научни публикации.

Проф. д-р Стоян Миланов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Пирогов“ и национален консултант по спешна медицина, републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение, член на български и международни научни дружества.

Доц. д-р Божидар Финков, началник на Клиниката по интервенционална кардиология към УМБАЛ ,,Св. Анна“, национален консултант по инвазивна кардиология, автор на над 150 научни публикации в български и чужди специализирани издания. Като министър на здравеопазването 2001-2003 г. е вносител на Закона за здравето и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Член е на комисията от 2004 г.

Доц. Костадин Нушев, преподавател по нравствено богословие в Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, експерт към културно-просветния отдел на Светия синод, член на Съюза на учените в България, автор на шест книги и над 30 научни публикации по християнска етика, член на комисията от 2011 г.

Елица Брънкова, клиничен психолог в Клиниката по интензивно лечение на нервни болести към УМБАЛНП „Св. Наум“, има специализации в страната и чужбина, член на комисията в предишния мандат.

За по-ефективен контрол върху дейността на комисията, както и за по-голяма ангажираност от страна на държавата по деонтологичните и етични въпроси в областта на трансплантацията, за членове на комисията са определени и служители на Министерството на здравеопазването – д-р Ивиан Бенишев, началник отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ в дирекция „Медицински дейности“, и Надежда Бранковска, началник отдел „Нормативни актове“ в дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email