Ще бъде открит Факултет по фармация към МУ- Плевен

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В МУ- Плевен ще бъде открит Факултет по фармация, съобщиха от правителствената информационна служба.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на Медицинския университет – Плевен.

Откриването на факултета е по предложение на ръководството на МУ-Плевен и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Изградена е нова материално-техническа база за Факултета по фармация. Средствата за нея са осигурени чрез инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Осигурен е и достатъчен брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална подготовка, които могат да участват в обучението на студенти по новата специалност.

Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи.

По този начин ще се задоволят и потребностите от кадри по специалността Фармация в областите от Северозападна и Централна Северна България, необходими за фармацевтичната промишленост в района.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email