Д-р Г. Кръстев: Медицинската общност не може да поема всички негативи от неяснотиите в здравната система

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Лекарското съсловие в Пловдив апелира към по-голяма експедитивност на съдебната система, за да се изясни образа на българското здравеопазване и гражданите да получат адекватна, точна и изчерпателна медицинска помощ, съгласно действащото законодателство в България. Това заяви пред агенция “Фокус” д-р Георги Кръстев, председател на Регионалната колегия на БЛС в Пловдив.

Той сподели, че медицинската общност не може да поема всички негативи от недоразуменията в здравната система.

Ние искаме прекалено ясни правила. Затова 265 от делегатите не разрешиха мандат за подписване на Национален рамков договор – 2016 г., независимо от по-добрите параметри, които се предлагат. Така или иначе голяма част от нормативната база е оспорвана в съда”, коментира д-р Кръстев.

Той допълни, че пропуските в здравната система са много и са описани подробно в декларацията, която е гласувана на 65-тия събор на БЛС.

“В предварителното писмо до председателя на Народното събрание и до министър-председателя на България делегатите на Пловдив дефинираха всички тези неща”, посочи д-р Кръстев.

В декларацията на Българския лекарски съюз се казва, че европейските лекари, работещи у нас, са крайно неудовлетворени и тревожни от кризата, в която отчетливо навлиза българското здравеопазване и липсата на каквито и да е индикации за възможността същата да бъде овладяна от ангажираните с това институции.

Според медицинската общност нормативните неясноти в здравеопазването биха довели до порочност на Национален рамков договор – 2016 в качеството му на нормативен акт, със съответните рискове и възможни последствия. Към настоящия момент няма приета и действаща, като нормативен акт, Национална здравна карта.

Проектът на съществуваща такава е медицински и юридически неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване. Не са приети и обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Една голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди. Съдебно обжалван е и друг нормативен акт в сферата на здравеопазването, а именно – Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса.

Предвижданият механизъм за пръстова идентификация на пациентите е поредният административен абсурд. Всички тези нормативни актове са от съществено значение за урегулиране на взаимоотношенията в сферата на българското здравеопазване”се казва още в декларацията на Българския лекарски съюз.

Поради всичко това, Извънредният събор на БЛС не гласува мандат на членовете на Управителния съвет за подписване на Национален рамков договор, независимо от обещанието за подобряване на финансовите параметри.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email