Специализираната лекарствена терапия ще е водеща през 2020 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Днес, 26.02.2016 г., в София се проведе вторият Бизнес Форум Фарма “Цената на здравето: Глобални тенденции, новаторски решения, качествена промяна”, организиран от сп. „Мениджър“. Всички участници се обединиха около тезата, че следващият голям скок в историята на човечеството ще бъде в сферата на здравеопазването в глобален план, както по отношение на лекарствената индустрия, така и в областта на технологиите.

Водещи експерти и представители на компании, лидери във фармацевтичната индустрия, представиха иновациите и големите научно-изследователски пробиви, които ще осигурят измерими подобрения в здравните грижи и резултати в лечението в следващите пет години; дефинирането, навлизането и прилагането на нови, по-високи стандарти за етичност и прозрачност, за оценка на здравните технологии.

Бяха дискутирани също така проблемите и резултатността при осигуряване на качествено здравеопазване, което да достига до все по-широки групи от населението и др.

Председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев припомни, че една от целите на Световната здравна организация е до 2030 г. да се постигне универсално здравно покритие. Според него това може да се постигне чрез увеличаване на дейностите и финансирането в здравеопазването.

Д-р Кунчо Трифонов, мениджър на IMS България отбеляза, че лекарствената консумация нараства навсякъде по света. Очакванията са глобалната им употреба през 2020 г. да скочи с 24% спрямо 2015 г. Данните сочат, че в развитите пазари консумацията на оригинални медикаменти е близо 40% от пазара на лекарства, като останалите проценти се поделят между генерични и ОТС продукти, а в развиващите се страни преобладава консумацията на генерици. Според глобалните анализи, тази тенденция ще се запази и занапред.

Д-р Трифонов коментира, че иновациите, които предстоят да навлязат на лекарствения пазар, са наистина големи и добави, че през 2020 г. водеща ще бъде специализираната лекарствена терапия. Очакванията са до края на десетилетието да има съществени промени в лечението най-вече в областта на онкологията.

Проф. Георги Михайлов, национален консултант по клинична хематология и директор на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, отбеляза, че прогнозите до 2020 г. са разходите за лекарства да бъдат концентрирани предимно в областта на онкологията и онкохематология. Очакванията са дотогава техният ръст да достигне над 11%. Причина за това са увеличените случаи на заболеваемост  и смъртност.

Д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика и фармакоикономика, обърна специално внимание на персонализраната медицина като отбеляза, че в следващите години младите медици масово ще я практикуват в световен план.

Специално присъствие по време на форума бе отделено и на българския принос в медицината на бъдещето чрез технологични решения за масово приложение като смартфони, таблети и свързаните с тях устройства.

.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email