БЛС и НЗОК формулираха обема на медицинските дейности, включени в НРД 2016

Националната здравноосигурителна каса  и Българският лекарски съюз постигнаха единодушие за обемите и цените на медицинските дейности, които ще бъдат заложени в документа, информира агенция “Фокус”.

Това стана възможно, след като НЗОК прие предложенията на Лекарския съюз и се съгласи на компромисни варианти за обемите и цените в НРД за МД 2016, въпреки вече заложените средства в Закона на бюджета на НЗОК за 2016 г. и очертаващия се недостиг в резерва на финансовата институция. Това съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса.

В първичната извънболнична помощ е прието предложението на БЛС и е постигната договореност да бъдат увеличени цените за профилактичните прегледи по програма „Детско здравеопазване“.

За профилактични прегледи на децата от 0 до 1 година лекарите ще получават 10,40 лв., при досега действаща цена от 9.00 лв.

За профилактичните прегледи, които медиците ще извършват на децата от 1 до 18 години, сумата става 9,40 лв., при досегашна 8,00 лв.

Увеличава се и цената на профилактичните прегледи за гражданите над 18 години, като от досега действащата 10 лв. тя става 11 лв.

Увеличава се на 10 лв.  и сумата за дейност на лекарите по диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица с една диагноза.

За останалите дейности се запазват цените, действащи през 2015 г. и до момента.

Общата годишна стойност на предложените обеми и цени за ПИМП е 192 253 хил. лв.

В областта на специализираната извънболнична медицинска помощ е прието предложението на БЛС за увеличение на цените за първични и вторични посещения на лекарите, като те стават съответно 19,50 лв. и 9,80 лв. (при досега действащите 19,00 лв. и 9,50 лв.).

Увеличена е и цената от 9,50 лв. на 10,00 лв. за профилактични прегледи на лица до 18-годишна възраст от лекар специалист с придобита специалност „Педиатрия“, както и за специализиран преглед по диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица с едно или повече заболявания (от 9,50 лв. на 10,50 лв.)

Цената на специализиран преглед ще бъде 6,00 лв. при досега действащата 5,00 лв.

Цените на останалите дейности в СИМП се запазват на нивото на действащите през 2015 г. и до момента.

Общата годишна стойност на предложените обеми и цени за СИМП е 215 596 000 лв.В областта на медико-диагностичната дейност (МДД) е прието предложението на БЛС за увеличение на цената на “Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), като от 0,80 лв. то става 1,50 лв.

Цените на останалите дейности за МДД се запазват на нивото на действащите през 2015 г. и до момента.

Общата годишна стойност на предложените обеми и цени за МДД е 80 118 000 лв.

В областта на болничната медицинска помощ (БМП) е прието предложението на БЛС за случай по клинична пътека, отчетен като амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека“ по приложение №11 на Наредба №11 от 2015 г., да се заплаща 60% от цената на съответната пътека.

Общата годишна стойност на предложените обеми и цени за БМП е 1 554 817 000 лв.

За новите дейности по Наредба №11 от 2015 г. и клинични пътеки и амбулаторни процедури (КП/АПр.), по които дейността започва да се отчита през 2016 г., обемите и цените са предложени на база експертна оценка и предложение на националните консултанти.

Договорените увеличения между НЗОК и БЛС ще започнат да бъдат изплащани от 1 април, когато трябва да влезе в сила НРД за МД 2016 г.

Преговарящите са уеднаквили вижданията си както за финансирането на направления и профилактични прегледи, така и на нови клинични пътеки. 

Останал без решение е въпросът за контрол чрез пръстов идентификатор.

Подписването на НРД е предмет на обсъждане на събора на БЛС днес и утре.

При неподписване новите правила ще бъдат приети административно от Министерския съвет.

__________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email