От Сдружението на частните болници настояват да не се подписва новият НРД

Националното сдружение на частните болници изпрати открито писмо до БЛС, в което настоява да не се подписва новият Национален рамков договор.
 
От НСЧБ отбелязват, че новите критерии са неприемливи за лекарите, а БЛС е поставен в ситуация на изнудване от Министерството на здравеопазването и НЗОК.
 
Освен това, според сдружението,някои от текстовете в новия НРД обременяват здравните заведения с тежка отговорност и последици, ако има недостиг на средства по определени пера от бюджета, независимо, че вината не е в персонала или в пациентите.

Оттам твърдят още, че нормативният хаос в здравеопазването би довело до порочност на рамковия договор.   

Намаляването на цените неизбежно се отразява не само на приходите на лечебните заведения, но и на заплатите на лекарите и друг медицински персонал, заявяват още от НСЧБ. 

В документа, адресиран до БЛС, пише следното:
 
Няма приет нормативен акт Национална здравна карта. Скоро няма и да има, предвид оспорената пред Върховния административен съд Методика за изработване на областна здравна карта и вече установената от ВАС нищожност на Методиката, поради необнародването ѝ в Държавен вестник.

Членовете от Закона за лечебните заведения, касаещи Националната здравна карта са оспорени пред Конституционният съд. Ако изисквания залегнали в нормативни актове, които до подписването на Националния рамков договор не са влезли в сила, или подлежащи на влизане в сила, които касаят предмета на НРД, те не съществуват и не могат да бъдат обект на обсъждане, или още по–малко на отразяване в НРД.

___________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email