Лекарският съюз и НЗОК не постигнаха съгласие относно НРД 2016г

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На организираната днес среща между Управителния Съвет на БЛС и Надзорния съвет на НЗОК не беше постигнато споразумение по финансовите параметри, отстоявани от двете страни, съобщиха от Лекарския съюз.

От БЛС настояват да бъдат осигурени 34,624 хил. лв. повече, които ще осигурят по-добър достъп и по-качествено обслужване на пациентите в извънболничния сектор. Това обхваща всички звена – първична и специализирана помощ, както и медико-диагностична дейност.

Предвид цялостната концепция за реформиране на системата и изнасяне на тежестта от болнична в извънболнична помощ, БЛС смята,че е крайно необходимо осигуряването на достатъчно средства, насочени само за медицинска дейност, заявяват от съсловната организация.

В този аспект, сумата от 34,624 хил. лв. е решаваща за по-нататъшното лечение на пациентите и отбременяване на болниците от ненужни хоспитализации.

Невъзможността на НЗОК да осигури тези средства, към настоящия момент, прави несигурно подписването на НРД-2016, а последното решение ще вземе Съборът на БЛС, който ще се проведе на 26-27 февруари 2016г.

_____________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email