Фармацевтичните фирми и МОН ще си съдействат за обучението на кадри

Дефицитът на кадри с нужното образование и опит за реализиране на научна дейност е един от най-големите проблеми на фармацевтичната индурстрия. Липсва модерно обучение и възможност за развитие на специалисти в областта още по време на следването им, а също и допирни точки между бизнеса и науката, се пише в пунликация на в. “Дневник”.

Днес се състоя среща между Министерството на образованието и представители на българската генерична фармацевтична индустрия, част от плана по изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на правителството. 

Първият приоритет свързан с науката за фармацевтичните компании у нас все още е на организационно ниво, както и обезпечаването на човешките ресурси. По думите на представителя на Българската генерична фармацевтична асоциация, БГФармА,  Владимир Афенлиев най-трудно се намират висококвалифицирани химици и фармацевти за контрол на качеството и развойна дейност. 

Афенлиев обясни, че България е от страните в Европа със силна генерична индустрия и заетите у нас в този отрасъл представляват 7-8% от всички фармацевтични специалисти в ЕС. 

Въпреки че научните изследвания са характерни за иновативните компании, всички български генерични фирми разполагат с изследователски екипи, търсещи начини за подобряване на качествата на своите продукти генерици. В световен план има тенденцията за развитие на т.нар. value added generics (генерици с добавена стойност).  

Индустрията предлага различни инструменти за наваксването на недостига и подготовката на учени.

Зам.-министърът на образованието Костадин Костадинов даде примери с това, че големите български фармацевтични компании имат стажантски и стипендиантски програми, а на днешната дискусия е била обсъдена идеята бизнесът да предоставя ваучери на обучителните институти за подготовката на кадри в определени направления, които след това да наемат.

Още не е договорено обаче на каква стойност ще са тези ваучери и как ще работят. Важното според заместник-министъра е, че индустрията има готовност за сътрудничество с държавата, както е навсякъде другаде, а в момента и без друго точно фармацията е най-големият инвеститор в наука в България – над 70% от общата сума, която е около половин процент от БВП, се твърди в изданието.

От страна на държавата има две действащи програми, по които може да се стимулира подготовката на кадри във фармацията – Националната програма за младите учени и програмата за работа с българската диаспора, обясни директорът на дирекция “Наука” в МОН Златина Карова.

По думите й за момента усилията на министерството и на индустрията са фокусирани върху проблемите, а в близко бъдеще ще се мисли и за развиването на конкурси и финансирането на научни изследвания в областта. За целта е предвидена още една среща с индустрията през март – този път с иновативните компании.  

Източник: в. “Дневник”

_____________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email