Разработва се уеб платформа, показваща броя и дейността на аптеките в даден район

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Българският фармацевтичен съюз е във финален стадий на реализиране на уеб платформа за визуализация на разпределението на аптеките и дрогериите по видове и дейности. Когато стане факт, тя може да бъде използвана при изготвянето на нормативния документ „Национална аптечна карта“.

От БФС обясниха, че платформата ще показва броя на аптеките в едно населено място и дейностите, които извършват.Очаква се тя да бъде достъпна в началото на април.

Освен това електронният регистър на БФС, в който са вписани данните за всички магистър-фармацевти, практикуващи у нас, ще бъде свързан с онлайн платформата за разпределението на аптеките. По този начин всеки потребител ще може лесно и по всяко време да провери коя е най-близката аптека с договор с НЗОК. 

Сравнение на данните от регистрите на институциите със средните за ЕС показатели показва, че България е на едно от челните места по брой аптеки на 100 000 души население и същевременно е на едно от последните по достъп до фармацевтична услуга. Последното се определя не от броя на аптеките, а от дейностите, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват, напомнят от БФС.

Според електронния регистър на БФС към момента у нас практикуват общо 6050 магистър-фармацевти.  

________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email