Лечение на хронична бъбречна недостатъчност с RENOHELP

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

проф. Димитър Димитраков, МБАЛ “Пловдив”

Хроничната бъбречна недостатъчност е състояние, което настъпва в резултат от необратима загуба на основните бъбречни функции. Налице е тенденция за прогресивно нарастване на бъбречните заболявания, водещи до хронична бъбречна недостатъчност.

Това се свързва от една страна с неконтролираното и произволно приемане на различни медикаменти (самолечение), а от друга с увеличение на болните със захарен диабет и артериална хипертония.

При болните с начална бъбречна недостатъчност се провежда лечение, което цели да спре развитието на съответното заболяване и да отсрочи включване на болните на хемодиализно лечение. Именно в началния период се търсят средства, които да се включат  в консервативното лечение на ХБН (хронична бъбречна недостатъчност).

Заедно с медикаментите, насочени срещу механизмите, водещи до нарушение на бъбречната функция,  отдавна се използват и отвари от растителни продукти.

Активни съставки в диетичната храна за специални медицински цели RENOHELP, са флавоноидите – леспедин, калеин, кретеин, ореинтин и други. Съдържащите се в тях антиоксидатни съставки имат основно значение за подобряване функцията на епителните клетки на бъбречните структури.

Медицински  изследвания на руски и западни учени са установили, че препаратите от леспедеза /с вода, алкохол и сухи екстракти/ са с ниска токсичност, изразено  хипоазотемично действие, повишават диурезата, увеличават отделянето на натрий и  азотни вещества, но не предизвикват хипокалемия.

Освен това леспедезата има и други положителни влияния като: стабилизира обмяната на пикочната киселина и образуването на камъни в бъбреците, притежава имуномодулиращо и антибактериално действие, потиска ДНК-съдържащите вируси.

Повишеният прием на протеин в диетата на спортисти води до хиперазотемия, която може да се намалява чрез прием на препарата RENOHELP. Този ефект е проверен чрез експерименти с животни, при които е доказан анаболния механизъм на действие. Тези данни разширяват спектъра на биологично действие на активните съставки в RENOHELP, като се разширява влияние върху други катаболно-анаболни процеси в организма.

Препаратът RENOHELP със съдържание на сухи растителни екстракти, беше приложен в доза от 3 пъти по 1 таблетка, половин час преди хранене. Изследвахме болни с начална бъбречна недостатъчност-креатинин до 360 ммол/л, и креатининов клирънс от 40-20 мл/. От тях 60% са жени, а 40% мъже на възраст от 26-70 години.

Динамиката на на азотсъдържащите продукти урея и креатинин, както и креатининовия клирънс бяха проследени в началото, по време на лечението и след прекратяването му. Изследвани бяха също чернодробните ензими и липидния профил: холестерол, триглицериди, липопротеините с ниска плътност. Това е отразено на таблица 1

tablica RH

Анализът на данните от таблица 1 показват: тенденция за понижаване на азотсъдържащите показатели: урея, креатинин и пикочна киселина. За оценка на ефекта върху бъбречната функция особено показателно е повишението на креатининовия клирънс, който се променя от 37,14 ml/m до 42,17.ml/ и неговото понижение на 31,6ml/m след спиране на приема на RENOHELP.

Същата тенденция се регистрира и при триглицеридите, които търпят същата динамика – от1,6 mol/l преди започване на лечението се понижават до 1,41 mol/l, за да се повишат след спиране на лечението до началното ниво. Не се наблюдава динамика в серумните нива на натрия, докато при калия се наблюдава снижение на стойностите му в серума, но той остава в границите на нормата.

Тези резултати, макар и предварителни, дават подкрепа на RENOHELP за положително въздействие в няколко важни посоки:

  1. Положително очистващо действие на азотсъдържащите продукти
  2. Подобряване на отделителната функция на бъбреците, което се манифестира с повишение на креатининовия клирънс
  3. Антиподагрозно действие, чрез снижение на пикочната киселина
  4. Диуретично действие, чрез повишение на гломерулната филтрация
  5. Понижава артериалното налягане, чрез засилена диуреза

Поради природния си произход RENOHELP има отлична поносимост и е практически безвреден. Това позволява продължителен прием на препарата от 1 до няколко месеца без опасност от отрицателно влияние върху други органи и тъкани.

Уместно е да се извършат в бъдеще проучвания при болни с по-изразена бъбречна недостатъчност, тъй като в условията на напреднала нефросклероза ще бъде затруднено неговото излъчване.

Странични ефeкти не са наблюдавани. Възможно е да се очаква при по-високи дози гастроентерологични прояви като гадене и болки в епигастриума, но в тези оптимални стойности на препарата такива прояви са редки.

В заключение считам, че растителният продукт RENOHELP може да бъде използван за лечение на начална и напреднала хронична бъбречна недостатъчност в  условията на хранителен режим с ограничение приема на протеини.

Регистрираните чрез лабораторни показатели положителни промени по време на прилагането на препарата, го правят в момента безалтернативен при лечението на хроничната бъбречна недостатъчност. Препоръчвам неговото скорошно използване в клиничната практика.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email