Въвежда се задължително владеене на български език за професиите, свързани с безопасността на пациенти

Въвежда се изискването за задължително владеене на български език при професии, имащи преки последици за безопасността на пациентите. Това решиха депутатите с приети на първо четене промени в Закона за признаване на професионалните квалификации, внесени от Министерския съвет.

С предложените изменения влиза в действие Европейска професионална карта, която оперативно ще обслужва информационната система за вътрешния пазар. Така ще бъде опростен процесът на признаване на професионалните квалификации и ще насърчи свободното движение на специалисти.

Предвижда се предоставянето на частичен достъп до професията, при желание на специалиста, когато различията в определена област са толкова големи, че се изисква той да покрие пълна програма за образование.

Когато предоставянето на услугата е с временен или случаен принцип и професията не е регулирана в страната, от която идва специалистът, ще се допуска изискване за най-малко едногодишен професионален стаж по професията през последните 10 години.

Освен това се предлагат промени при обучението на медицинските сестри с общ профил, което ще е насочено в по-голяма степен към резултатите и придобиването на определени знания, умения и компетентности от значение за професията.

Законопроектът дава възможност продължителността на дадена програма за обучение, освен в брой часове, да се изразява и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити.

________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email