Затлъстяването е свързано с повишен риск за инфекции на уринарния тракт

Увеличеният индекс на телесна маса (ИТМ) е свързан с повишен риск за инфекции на уринарния тракт (urinary tract infections – UTI) и пиелонефрит, показаха резултати от проучване, проведено в John Hopkins School of Medicine и публикуванr в списание Urology (1).

Затлъстяването е свързано с някои урологични усложнения, като сексуална дисфункция, инфертилитет, инконтиненция, злокачествени заболявания на генито-уринарния тракт и нефролитиаза.

UTI засягат около 50% от жените в даден период от живота им, а честотата при мъжете непрекъснато се увеличава. В развитите страни около 30% от населението е със затлъстяване, което е свързано също с повишен риск за сърдечносъдови заболявания, диабет и хипертония. Към момента връзката между затлъстяването и UTI не е добре установена.

Авторите са извършили ретроспективен анали на 95 598 пациенти (57.1% жени) за петгодишен период (2006-2009) за изследване на връзката между ИТМ и риска за развитие на UTI и пиелонефрит при двата пола.

С ИТМ 50 kg/m2 – 7.5% от мъжете и 21.9% от жените. UTI са дефинирани като наличието на UTI и цистит, а пиелонефритът – като остър и хроничен.

Резултатите показват, че при хората със затлъстяване (ИТМ >30 kg/m2) рискът за развитие на UTI и пиелонефрит е 2.5-5 пъти по-висок, в сравнение с хората с нормално телесно тегло. Около 13% от пациентите са имали UTI, а 0.84% са развили пиелонефрит.

Честотата на UTI е била по-висока при мъжете и жените с ИТМ 30-34.9 kg/m2, в сравнение с тези с ИТМ <30 kg/m2 (p<0.0001). Жените са били с по-висок риск за развитие на UTI с 4.2 пъти (19.3% срещу 4.6%) ипиелонефрит с 3.6 пъти (1.22% срещу 0.34%), в сравнение с мъжете.

Пациентите със затлъстяване са имали 4.5 пъти по-висок риск за UTI, като мъжете са били с по-голяма вероятност за свързани със затлъстяването UTI. Честотата на пиелонефрит е била пет пъти по-висока при затлъстяване, като жените са били с по-висок риск от мъжете за свързан с наднормено тегло пиелонефрит.

Използван източник:

1. Semins M., Shore A., Makary M. et al. The impact of obesity on urinary tract infection risk Urology 2012; 79: 266-269 http://www.goldjournal.net

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email