Национална здравна карта: Необходими са над 11 000 лекари в извънболничната помощ

Общият брой на необходимите медици в извънболничната помощ е над 11 000. Не достигат 437 специалисти за цялата страна, предимно педиатри, най-голям недостиг обаче има при медицинските сестри, посочва в. “Дневник”.

В момента има между 50 и 70 медицински сестри на 100 хиляди души население в различните региони, но те трябва да се увеличат до средно 150 на 100 хил. за страната, за да са достатъчни.

 

Това се посочва в доклада към проекта за Национална здравна карта. Припомняме, че тя беше публикувана в сряда вечерта на сайта на здравното министерство и вече подлежи на обществено обсъждане.

Необходимият брой медицински сестри в извънболничната помощ според изчисленията в здравната карта е 10 805, а според данните в момента те са два пъти по-малко – 5 320 за цялата страна.

Дори в столицата, където има пренасищане на медицински персонал по други направления, е отчетен недостиг на близо 550 медицински сестри. Излишък има единствено във Варна, където има 113 повече медицински сестри, отколкото са сметнати за необходими.

Масово в цялата страна не достигат и други здравни специалисти като акушерки (с недостиг от над 900), фелдшери (над 800), клинични лаборанти (730), рехабилитатори (600) и рентгенолози (340).

“Планираните в Националната здравна карта потребности от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ надвишават наличните човешки ресурси по области и региони на страната и са ориентирани към осигуряване на условия за устойчиво развитие на системата за извънболнична помощ и разширяване на обхвата на предоставяните от тях медицински услуги”, се посочва в мотивите на проекта, подписани д-р Петър Москов. 

След двуседмичното обществено обсъждане той ще бъде внесен за гласуване от Министерския съвет.

Като се вземе предвид стандартът за Европа от 4 болнични легла за активно лечение на 100 хил. души, това прави необходими 30 900 за страната, а в момента разполагаме с 38 334, посочва още здравната карта. 

Като се добавят обаче и коефициенти за миграция за лечение в областните градове и като се направи преразпределение на болничните легла от най-високото ниво на компетентност в по-ниските спрямо потребностите на населението, необходимият брой достига около 35.3 хиляди и осигуреност от 4.9 на 100 хил. души.

Картата предвижва разкриването на нови 6230 легла за продължително лечение и палиативни грижи, както и за физиотерапия и рехабилитация и психиатрични грижи. Общият им брой след увеличението ще стане 16 244, каквато е потребността за страната, отчетена в документа.

Освен персонала и болничните легла, картата отчита и нуждите за спешна помощ и високотехнологично оборудване. Според изчисленията за спешната медицинска помощ се налага създаването на общо 17 т.нар. “изнесени екипи” към филиалите за спешна медицинска помощ, в райони с доказани затруднения в достъпа на населението. 

_________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email