В София, Пловдив и Пазарджик има най-голям излишък на легла за активно болнично лечение

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В градовете София, Пловдив и Пазарджик имат най-голям излишък на легла за активно болнично лечение, е записано в проекта за Национална здравна карта.

В столицата има 1089 легла над нужните. Общият им брой е 9473, а според здравната карта София има потребности от само 8384. От документа става ясно, че за определени специалности има голямо надвишаване на нужните легла, информира сайтът zdrave.net. 

Такъв е случая с ортопедията и травматологията, където според проекта излишните легла са 213. При хирургията тази цифра е 153, при гастроентерологията – 141, а при урологията – 122. Съществен излишък има също така при УНГ – 95 легла, при очните болести – 75, при акушерството и гинекологията – 65, при кардиологията – 59 и ендокринологията – 51.

Освен това проектът отчита и необходимостта от разкриването 96 нови легла за активно лечение в педиатрията. Нужда от повече легла има и при специалностите вътрешни болести – 46 и пневмология – 67.

Голям е излишъкът и на легла в Пловдив – 690. Там в момента има 5511 активни легла, а според картата те трябва да бъдат редуцирани до 4821. Най- съществен е излишъкът на хирургични легла – 182, следвани от леглата за лечение на ревматология – 106, урология – 102 и гастроенетерология – 81. В Пловдив обаче има недостиг на легла за педиатрия – 61, клинична алергология – 20 и пневмология – 20.

В Пазарджик има 505 легла за активно болнично лечение в повече, констатира здравната карта. Според проекта тук има обратна тенденция на Пловдив и София по отношение на педиатрията.

Документът сочи, че излишните педиатрични легла са 137. При хирургията има 64 легла в повече, а при ортопедията – 74. Голям е и броят на леглата за вътрешни болести – те са с 86 повече. Същевременно в Пазарджик здравната карта отчита необходимостта от разкриването на 16 легла за гастроенетрология.

Сериозен процент излишни легла има и в Кюстендил. Там се предвижда закриване на 148 легла за активно лечение от общо разкрити 622 или 24%.

Във Враца излишните легла са – 168, Ловеч – 16, Монтана – 173, Плевен – 80, Велико Търново – 5, Габрово – 108, Разград – 53, Силистра – 25, Търговище – 118, Сливен – 179, Благоевград – 123, Перник – 4, София област – 16, Кърджали – 42, Смолян – 139 и Хасково -1

Според проекта са в осем от 28-те области на страната няма излишък на легла за активно лечение – Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Добрич, Видин, Шумен и Ямбол. Във Варна например са необходими още 100 легла, основно в областта на педиатрията . Там има нужда от 30 легла за детска пневмология, от 25 за детска неврология, 20 за детска кардиология др. Излишни са обаче 13 легла за УНГ, 11 за урология, 33 за вътрешни болести и др.

От сравнително голям брой легла имат нужда и в Шумен – 107. В Бургас цифрата на необходимите легла е 8, Русе – 11, Видин – 36, Добрич – 70, Стара Загора – 13, а Ямбол – 23.

В Националната здравна карта са заложени и потребностите от високотехнологични дейности и свързаната с тях апаратура.

ScreenShot004

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email