Национален конгрес за млади гастроентеролози ще се проведе в София през март

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

След изключително големия интерес към първия по рода си Национален конгрес за млади гастроентеролози, който събра над 150 млади лекари и студенти по медицина от цялата страна, на 25 и 26 март 2016г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ще се организира второто издание на Конгреса.

Програмата на втория Национален конгрес за млади гастроентеролози отново е разделена на две части – първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият – в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Предвидена е и специална сесия за медицински сестри.

Предвиждат се и лекции от водещи български специалисти в обастта на интервенционалната ендоскопия и ехография, практически насочени модули, уъркшопи, постерна сесия и социална програма.

Поканени да участват са млади лекари (до 35 годишна възраст), медицински сестри и студенти по медицина с интереси в областта на хепатогастроентерологията.

Научният форум е насочен не само към млади лекари работещи в областта на гастроентерологията, но и към млади интернисти, хирурзи, рентгенолози, имунолози, патолози, лабораторни лекари, педиатри, онколози и др.

Участието в Конгреса може да бъде активно, чрез представяне на научна разработка и пасивно.

Активните участници трябва да изпратят своите резюмета на mlad.gastroenterolog@gmail.com до 26.02.2016 като заявят по какъв начин биха искали да ги представят – като орална презентация или на постерна сесия.

Научно жури от хабилитирани преподаватели  ще определи най-добрите разработки, които ще бъдат отличени със специални награди.

Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози е безплатна, нужно е само да се изпрати следната информация на mlad.gastroenterolog@gmail.com.

mlad gastro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email