Тодор Найденов, БФС: За пациента електронната рецепта ще бъде и улеснение, и от полза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Най-късно през 2017 г. ще влязат в сила електронните рецепти, каза Тодор Найденов, зам.-председател на Българския фармацевтичен съюз.

„Това не е нещо, което изисква много време. В случая не става дума само за пари, а за добра организация. Трябва да предприемем тези стъпки, защото електронното здравеопазване носи много ползи в дългосрочен план“, обясни Найденов пред БТА и продължи:

„Електронната рецепта е част от концепцията за електронно здравеопазване и в частност във фармацевтичната дейност. Въвеждането им ще допринесе много за системата – както за тези, които я администрират, .“

И още:

„За пациента електронната рецепта ще бъде и улеснение, и от полза. Тя е свързана с изграждането на лекарствени досиета, като информацията ще е достъпна и за лекуващия лекар, и за фармацевта, а данните ще се натрупват с години. Това дава възможности за по-голяма сигурност и по-добро лечение.“

Според него за откриването на аптеки в трудно достъпните райони в страната е необходима както държавна политика, така и добри решения и активност от страна на местната власт.

Във Фармацевтичния съюз знаят, че все още има цели общини, където няма аптеки, сключили договори с НЗОК и това принуждава хората да пътуват, за да си вземат лекарствата, призна още Найденов. Затова те настояват за по-бързо изработване на Национална аптечна карта и въвеждане на електронното здравеопазване.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email