25-26.03: II Национален конгрес за млади гастроентеролози

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

25-26.03.2016;  УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, София

Такса правоучастие: 0 лева

Организатор: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”

Теми:

Програмата на втория Национален конгрес за млади гастроентеролози отново е разделена на две части – първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият – в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Предвидена е и специална сесия за медицински сестри.

Регистрация

Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози ебезплатна, нужно е само да се изпрати следната информация на mlad.gastroenterolog@gmail.com

За активни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност, телефон за контакт и резюме. Краен срок: 26.02.2016

За пасивни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност и телефон за контакт. Краен срок: 04.03.2016

Контакти: mlad.gastroenterolog@gmail.com ; 0889 807 559

mlad gastro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email