Иновативен проект за изготвяне на индекс за оценка на малките дихателни пътища при пациенти с астма

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Уважаеми колеги,

Chiesi Farmaceutici е ангажирана с грижата за подобряване качеството на живот на хората, страдащи от обструктивни респираторни заболявания, респективно астма и ХОББ. По данни има над 300 милиона души, страдащи от астма1, както и 64милиона души, страдащи от ХОББ (WHO 2004 оценка), катосе предполага, че това ще е една от водещите причини засмъртностдо 2030 г.

Астмата като хронично възпалително заболяване на белите дробове, засяга цялото бронхиална дърво. Малките дихателни пътища (МДП), т.е. тези с диаметър по-малък от 2 mm, могат също да са засегнати от възпалителния процес с последващо ремоделиране, което е в резултат на промените, настъпили в клетките на гладката мускулатура и околната тъкан. Тези промени допринасят за дисфункция на малките дихателни пътища и за клинична изява на астмата2.

Водейки се от своя ангажимент за подобряване на здравето на пациентите, Chiesi Farmaceutici заедно с водещите специалисти, сред които D. Postma, L. Fabbri, T.Molen, A.Papi, K. Rabe, D. Singh, Maarten van den Berge1 and M. Kraft, разработи иновативен проект за оценка на състоянието на МДП или според доскоро използвания термин: „тихата зона на белия дроб“. Отговорите на медицински въпроси, които все още търсят своето решение, се очаква да бъдат намерени в реализацията на проекта АTLANTIS (AssessmenT of smalL Airways involvemeNT In aSthma) с водещ изследовател проф. Дирке Постма.   

Проучването ATLANTIS ще запълни празнините в научните познания за определяне на ролята на дисфункцията на малките дихателни пътища при пациентите с астма в различна степен на тежест. Ще се определи кои директни и индиректни методи за иследване на възпалението разграничават нарушението във функцията на големите и малките дихателни пътища. Ще се използват множество въпросници. Ще се оценява връзката между нарушената функция на МДП и контрола на астмата. То ще оцени, кои клинични методи, или комбинация от тях, най-добре разкриват патологичните отклонения на малките дихателни пътища и ще валидира инструмент (въпросник), който трябва да идентифицира в клиничната практика, пациентите с астма и дисфункция на малките дихателни пътища.

В проекта участват 30 изследователски центъра от Европа, Азия, Северна и Южна Америка и ще се включат 800 пациенти с астма и 100 здрави контроли като ще бъдат проследени близо една година с 3 визити и 2 телефонни анкети за периода. Първите резултати се очакват през месец май 2017 г.

 „Очакваме с нетърпение резултатите от Атлантис, за да оптимизираме в бъдеще грижата за пациентите с астма“ 

Проф. Дирке Постма

Вижте пълното интервю с проф. Д. Постма тук:

[KGVID]http://medicalnews.bg/mednews/wp-content/uploads/%D0%90tlantis.mp4[/KGVID]

Екипът на Киези България

  1. Masoli M, Fabian D, Holt S, et al. Global Burden of Asthma Report, 2004. Global Initiative for Asthma, 2004. Available from: www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINABurdenReport.pdf
  2. van der Wiel E, ten Hacken NH, Postma DS, et al. Small-airways dysfunction associates with respiratory symptoms and clinical features of asthma: a systematic review. J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 646–657.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email