Доц. Христо Хинков: Регистър на психично болни у нас не може да бъде създаден

Създаването на регистър на психично болните у нас е невъзможно, обясниха от Националния център по обществено здраве и анализи, откъдето представиха доклад  за състоянието на системата за психична помощ в страната.

Според анализа у нас липсва квалифициран персонал за оказване на психиатрична помощ, а контролът и пропускателните режими в лечебните заведения са занижени. Липсват също така възможности за справяне с хора във възбудни състояния, а броят на леглата за психично болни в МБАЛ непрекъснато бива редуциран.

Експерите от Националния център по обществено здраве и анализи наблегнаха, че Центровете за психично здраве у нас са недостатъчни на брой, едва 12. От друга страна се забелязва намаляване на леглата в психиатриатичните отделения в многопрофилните болници, информира Дарик.

Във Враца дори отделението е било закрито, информира доц. Христо Хинков, директор на центъра.

“Центровете за психично здраве са 12, но те трябва да бъдат много повече. И освен, че те са малко на брой, те се променят и се превръщат в малки болници, поради начина на финансиране и поради това, че колегите, работещи в тях, трябва да намерят начин да оцеляват”, обясни той.

Според доц. Хинков регистър на психично болни у нас не може да бъде създаден:

“Това е, първо, нарушение на правата на човека. Второ, няма яснота какъв е контингентът, който ще бъде регистриран. Трето, няма яснота как ще излизат от регистъра тези, които един път са влезли там; четвърто, за какви цели ще бъде създаден този регистър и т.н. България е много изостанала от европейските практики. И вместо да се движим напред, ние бавно се плъзгаме назад към старото институционално минало на нашата психиатрия.” 

От центъра смятат, че положението ще се подобри ако със стационарната грижа за психично болни се обременят многопрофилните болници, а натовареността на центровете за психично здраве намалее.

__________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email